Sök

Gruppchef på Sektionen för brottsoffer och Personsäkerhet (Bops)

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

16 maj 2024

Ansök senast

02 juni 2024

Referensnummer

A299.335/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden; City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

 Sektionen för brottsoffer och personsäkerhet (Bops) är organiserad under Regionala utredningsenheten (RUE). RUE´s uppdrag är att komplettera och stödja lokalpolisen och polisområdena. Det gör man genom att tillföra kompetens, förmåga och genom att arbeta tillsammans med lokalpolisen och polisområdena mot vår gemensamma målbild.

Bops huvudsakliga uppdrag är att säkra rättsprocessen genom att öka tryggheten och säkerheten för hotade personer och deras anhöriga så att de vågar vittna och anmäla brott.

 Att arbeta på brottsoffer och personsäkerhetssektionen är ett stimulerande, engagerande och utmanande uppdrag. Är du beredd att ställa dig på de brottsutsattas sida och ta ett ansvar för att dessa, trots höga hotbilder, ska våga medverka i rättsprocessen, fortsätta med sitt samhällsviktiga uppdrag – Sök då till oss!

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du utövar ett tydligt, tillgängligt, engagerat och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Funktionen innebär mycket samverkan, såväl internt som externt, därför ser vi att du behöver besitta en god samarbetsförmåga och även kunna ta in andras perspektiv och vara lösningsfokuserad.

Uppdraget som gruppchef 

Som chef ingår du i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens och sektionens förändrings- och utvecklingsarbete. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.  

Kvalifikationer

Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden

erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde

svensk polisexamen

svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • bred erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför den egna organisationen
 • erfarenhet av Bops (brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet)
 • godkänd PNF 3
 • godkänt kompetensprov skytte
 • goda kunskaper i engelska

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Saskia Handberg, Saskia.handberg@polisen.se alternativt rekryterande chef Clas Torvern på tfn 070-895 12 36.

Fackliga företrädare

Mats Johansson Polisförbundet Förbundsområde Kamraterna, nås via Polisens växel 114 14

SACO-S, ST och SEKO nås via Polisens växel 114 14  


Övrig information

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

 Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.

Välkommen med din ansökan i form av CV och enkät Enkätfrågor gruppchef till personsäkerhet Bops vt24.pdf (pdf, 457 kB) via e-post till jobb.stockholm@polisen.se senast den 2 juni 2024. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A299.335/2024 i mailets ärendemening.

 Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.

Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering vid Stockholm