Sök
Stäng Meny

Gruppchef till Övervakningsverktyg på IT-avdelningen, Stockholm

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren.

Organisation

It-avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

28 februari 2024

Ansök senast

22 april 2024

Referensnummer

A194.381/2024

Arbetsplatsbeskrivning

IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.

Drift och infrastruktur ansvarar för förvaltning, utvecklingsprojekt och livscykelhantering av polisens IT-infrastruktur inom områdena data och telefoni. Drift och infrastruktur har vidare ansvar att samordna driftsättning av Polismyndighetens IT-system, releasehantering, samt ansvara för beredskap- och kontinuitetsplanering, IT-incidenter, IT-problem och ändringar.

Drift och infrastruktur har även nationellt funktionsansvar för informations- och IT-säkerhet, signalskydd samt ansvarar för utredningar när system- och säkerhetsövervakningen har upptäckt säkerhetsincidenter eller säkerhetsbrister. Drift och infrastruktur ska även ge stöd till utveckling och förvaltning, ansvara för att genomföra säkerhetstester, granskning och uppföljning av IT-säkerheten.

Arbetsbeskrivning

Gruppen Övervakningsverktyg ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av den plattform som används av polisens systemövervakning. Systemövervakningen arbetar 24/7 med ett extremt viktigt uppdrag, att övervaka polisens IT-miljö såväl Infrastruktur, servermiljö som applikationer. Uppdraget är direkt avgörande för att säkerställa att Sveriges största myndighet kan fullgöra sitt åtagande och lösa sin uppgift - att hålla Sverige tryggt och säkert.

Medarbetarna inom Övervakningsverktyg har lång erfarenhet och spetskompetens inom Nätverk-, Linux och Windowsövervakning samt applikationsövervakning. Gruppen har en väl utbyggd hantering av förändringar i it-miljön för att hålla övervakningen uppdaterad. Som gruppchef agerar du produktägare för övervakningsplattformen och stöttar och leder medarbetarna i vidareutvecklingen, undanröjer hinder och utgör en kontaktpunkt gentemot andra grupperingar.

Som chef för Övervakningsverktyg rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området övervakningsplattformar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande inom IT den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att leda i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • relevant arbetslivserfarenhet inom IT-området
 • för funktionen relevant examen/utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • erfarenhet av arbete i större/komplex IT-organisation
 • svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
 • erfarenhet av arbete i NOC, SOC eller motsvarande övervakning av 24/7 system
 • erfarenhet av incidenthantering i större IT-miljöer

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef, tfn: 010–562 87 85

Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Hr-konsult Mirjana Daneskär, mirjana.daneskar@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10

SACO, nås via Polisens växel 114 14

SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27

ST, nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med funktion som gruppchef 
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Notera att det tydligt skall framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter, då det ligger till grund för vårt urval.

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 22 april 2024 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A194.381/2024 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post