Sök
Stäng Meny

Projektledare internationellt utvecklingssamarbete, Noa, placering i Moldavien

Vi söker en projektledare för internationellt utvecklingssamarbete med placering i Chisinau, Moldavien. Uppdraget är tidsbegränsat och du kommer att vara placerad vid Noa, internationella enheten, gruppen för internationellt utvecklingssamarbete.

Organisation

Internationella tjänster

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

04 april 2024

Ansök senast

22 april 2024

Referensnummer

A142.236/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten inklusive den freds- och säkerhetsfrämjande verksamheten och för att driva Polisens internationella utvecklingsarbete.

Utlandssektionen vid internationella enheten på Noa har i uppdrag att leda och samordna Polisens internationella utvecklingssamarbete. Målet för verksamheten är att bidra till en demokratisk, rättssäker och effektiv polisverksamhet i samarbetslandet. Samarbetet bidrar även till individuellt och organisatoriskt lärande inom svensk polis, vilket gynnar utvecklingen av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet även i Sverige. Gruppen för internationellt utvecklingssamarbete består av olika funktioner inom vilken projektledarrollen ingår. Projektledaren arbetar i nära samarbete med t.ex. handläggare och controller.

Svensk polis påbörjade ett nytt 3-årigt utvecklingssamarbete med moldavisk polis i maj 2023 inom områdena ”Community Policing”, polisiär konflikthantering, jämställdhet och ledarskap. Det första projektet påbörjades 2017 och avslutades 2021 och har därefter fortsatt med aktiviteter och upparbetning av ett nytt projekt. Svensk polis bidrag är en del av stödet till Moldaviens polisreform inför landets närmande till EU. Reformarbetet på övergripande nivå syftar till att den moldaviska polisen ska agera rättssäkert i ingripanden och tillämpa arbetssätt som utgår från medborgarnas behov av säkerhet och trygghet.

Uppdraget innebär en tidsbegränsad placering i Chisinau, Moldavien.
Villkoren för utlandsstationeringen regleras genom ett URA-avtal. Funktionen finansieras externt av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) genom svenska ambassaden i Chisinau.

Arbetsbeskrivning

Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för planering och genomförande av det internationella utvecklingssamarbetet inom områdena ”Community Policing”, polisiär konflikthantering, jämställdhet och ledarskap. Anti-korruption är en annan viktig aspekt som ska integreras i projektet.

Din uppgift är att på plats i Chisinau utveckla och driva samarbetet tillsammans med moldavisk polis i landets strävan mot en demokratisk och effektiv polisorganisation. Detta görs i nära samverkan med en projektledare och/eller fokalpunkter inom moldavisk polis.

Du ansvarar för är att planera, koordinera och leda genomförandet av projektet, men även uppföljning och resultatredovisning, budgetering samt ekonomisk och annan rapportering inom projektet, både internt inom Polismyndigheten och gentemot Sida. Detta förutsätter att du som projektledare har kontroll på aktivitetsplaner och budget samt säkerställer att budgeten inte överskrids och att aktiviteter justeras om så krävs.  Du förväntas på egen hand kunna prioritera och planera utifrån förändrade behov som uppstår i projektet. Arbetet inkluderar även att koordinera och planera för de experter som engageras i projektaktiviteter. Du har en arbetsledande roll för lokala konsulter och korttidsexperter (polisanställda). Det är viktigt att du även kan bidra med egen expertkunskap vid genomförandet av olika aktiviteter. Vidare kommer du att på strategisk nivå föra dialog med den högre ledningen inom den moldaviska polisen, men även ge råd och stöd för effektiv implementering av polisreform inom projektets arbetsområden. Du kommer också att samverka med internationella och nationella organisationer, lokala myndigheter, civilsamhället och andra aktörer för att gemensamt, på bästa sätt, bistå Moldavien i polisreformarbetet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som uppfyller nedan krav:

 • Polisexamen enligt Polisförordningen (2014:1104).
 • Minst 7 års anställning som polis.
 • Ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum under minst ett år de senaste tre åren.
 • Ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för, såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet.
 • Förmåga att ta ansvar för att utveckla den egna verksamheten i relation till helheten.
 • Förmåga att utveckla de arbetsmetoder som är aktuella för sitt uppdrag samt ta ett helhetsansvar avseende verksamhetsresultatet.
 • Förmåga att analysera och åtgärda avvikelser.
 • Förmåga att självständigt kunna fatta beslut inom sin delegation.
 • Förmåga att utveckla samarbetet med andra interna verksamheter och externa samarbetspartners.
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift och en vana att hålla presentationer på engelska.
 • God fysisk och psykisk hälsa.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • Erfarenhet av att arbeta med ”Community Policing”, ”Intelligence Led Policing” eller motsvarande lednings- och styrningsmodell.
 • Erfarenhet av att arbeta med polisiär konflikthantering.
 • Erfarenhet som utbildare/instruktör.
 • Erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete/polisreform.
 • Annan relevant erfarenhet av projektledning (planering, genomförande, rapportering och budgetering).
 • Tidigare erfarenhet av arbete i regionen.
 • Påbörjad eller genomförd chefs- och ledarskapsutbildning inom Polismyndigheten.

Personliga egenskaper

Som projektledare och polisrådgivare inom polisens internationella utvecklingssamarbete kommer du att arbeta i komplexa sammanhang som ska präglas av samverkan. Lyhördhet, uthållighet och flexibilitet är tillsammans med god problemlösningsförmåga nödvändiga egenskaper för uppdraget. Vi ställer höga krav på din sociala kompetens och din förmåga att etablera goda arbetsrelationer med funktioner på olika nivåer, från lägre tjänstemannanivå till högsta strategiska ledningsnivå.  Du har därmed en mycket god samarbetsförmåga, är bra på att skapa engagemang och motivera andra även i motgångar. Vi ser därför gärna att du är en person som har en utmärkt förmåga att kommunicera effektivt, både internt och externt. Du har en hög personlig integritet och är en god representant för Sverige och svensk polis och den värdegrund som Polisen står för.

Som den enda svenska projektledaren på plats i Moldavien kräver funktionen också en hög grad av självständighet, drivkraft och förmåga att leda flera pågående insatser under tidspress och stundtals korta ledtider. Du är prestigelös och har inga problem med att ta dig an olika typer av arbetsuppgifter, även administrativa och praktiska sådana. Det är särskilt viktigt att du tidigare visat prov på uthållighet, dvs har kontinuitet i ditt CV, och slutför tilldelade uppdrag. Du måste kunna arbeta självständigt och driva frågor på egen hand på plats.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef
Ann-Charlotte Gustafsson, Poliskommissarie, tfn 076-807 26 49.

Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult Agneta Hårte Jacobsson, tfn 076-128 96 82.

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-56 387 10

Fackförbundet ST, nås via Polisens växel 114 14

SEKO: Karna Tillheden, tfn 010-56 166 27

SACO-S nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Arbetsort: Chisinau, Moldavien
Anställningsform: Tidsbegränsad placering (URA-kontrakt) på ett år med möjlighet till förlängning ett år i taget.
Anställning: Lägst poliskommissarie (under kontraktstiden anställs du som lägst kommissarie om du har annan lägre anställning i din grundplacering)
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse. Det blir troligtvis introduktion och utbildning under våren och start på plats i Chisinau under våren/sommaren 2024.
Funktion: Projektledare, Nationella operativa avdelningen, internationella enheten, utlandssektionen, gruppen för internationellt utvecklingssamarbete.

Språktest i engelska förekommer i urvalet.   
Läkarundersökning kommer att genomföras inför anställningen. 

Det är i nuläget oklart om det kommer att finnas utrymme för medföljande inom detta uppdrag.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till
jobb.noa@polisen.se senast den 22 april 2024. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref. nr. A142.236/2024 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens ref.nr via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på 
www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Under utlandsstationeringen tillämpas ”Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands” (URA). Sökande uppmanas att läsa igenom avtalet och den information om ekonomiska ersättningar som finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se innan ansökan skickas in.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs gärna mer här:

Internationellt utvecklingssamarbete (polisen.se)

 

 

 

 

Sök jobbet

Ansök via e-post