Barnutredare, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Jönköping

Organisation

Polisregion Öst

Kommun

Jönköping

Län

Jönköpings län

Utlyst

23 januari 2023

Ansök senast

16 februari 2023

Referensnummer

C122071/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2023 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner/roller i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Efter denna avklarade 1-års utbildning sker en aspirant-utbildning/tjänstgöring på 6 månader. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningstiden.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Öst i aktuellt polisområde.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Beskrivning av din blivande arbetsplats gällande specialistrollen:
Region Öst består av Jönköpings län, Östergötlands län och Södermanlands län. Huvudort är Linköping för Regionen. Region Öst är indelad i tre polisområden och nio lokalpolisområden. I region Öst arbetar sammanlagt cirka 2850 personer varav cirka 1900 är poliser. Du kommer placeras i Jönköpings län för denna rekrytering.

Arbetsbeskrivning

Som Barnutredare inom gruppen Brott i Nära Relation arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Arbetet som utredare innebär att inhämta information, sammanställa material, hålla förhör och utföra andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Brott i nära relation (BINR) är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.
Det centrala i barnutredningar är barnförhöret vilket i de flesta fall sker i speciella barnförhörsrum med inspelningsutrustning. Utredningsarbetet innefattar även samverkan med åklagare, socialtjänsten, barnmedicin, barnpsykiatri och skolan m.m. För att bli certifierad barnförhörsledare och få hålla förhör med barn krävs en särskild intern vidareutbildning

I uppdraget som utredare ingår att objektivt värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, vikta och avgöra betydelsen av varje enskild information, dra slutsatser, bedöma samband och sammanfatta uppgifter till en logisk helhet. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att du självständigt kan planera ditt arbete efter rådande prioriteringar och har förmåga att ta egna initiativ och driva förundersökningen framåt. Det förutsätts även att du har intresse för och håller dig uppdaterad med aktuell lagstiftning och regelverk.

Utöver utredarrollen är du även sektionens polisområdets resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, dörrknackningar m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Arbetet innebär att du arbetar med komplexa ärenden och utredningsmaterial som kan upplevas som stötande eller obehagligt.

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli bland de vassaste utredare som polisen kan erbjuda. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst högskoleexamen inom exempelvis socialt arbete, juridik, beteendevetenskap, kriminologi eller pedagogik
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid exempelvis ifrån Polismyndigheten, rättsväsendet, socialtjänsten eller annan arbetsgivare som arbetsgivaren bedömer relevant
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Arbetslivserfarenhet av svåra utredande samtal
 • Vana av att arbeta med dator i ditt dagliga arbete samt erfarenhet av Office-paketet.

 • Det är meriterande om du även har:
 • Minst 1 års självständigt utredningsarbete i närtid från exempelvis Polismyndigheten, Rättsväsendet, Socialtjänsten, Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringsbolag eller annan arbetsgivare som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Erfarenhet av arbete med särskilt utsatta brottsoffer, eller erfarenhet av kontakt med brottsutsatta, vittnen eller andra personer i en utredning
 • Arbetslivserfarenhet och/eller kunskap av hedersrelaterade utredningar
 • Erfarenhet av att arbeta med barn och/eller ungdomar i åldrarna mellan fyra och fjorton år
 • Erfarenhet av handläggning av barn/ungdom eller familjeärenden i närtid

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att trivas i rollen är det viktigt att du som person är trygg i dig själv och har empatisk förmåga. Du har en god förmåga att överblicka, prioritera och kommunicera information. Vi ser även att du är lösningsfokuserad och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp. Du behöver kunna hantera stress och situationsanpassa ditt arbete med gott omdöme. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för dessa ärendetyper och har ett positivt förhållningssätt.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Christian Sörman , Gruppchef
christian.sorman@polisen.se

Om du har frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsgruppen i Öst, Rekryteringsgrupp i Öst
bemanning.regionost@polisen.se

Fackliga företrädare

För fackliga frågor kontakta SACO, ST, SEKO eller Polisförbundet via Polisens växel
11414

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar inkl. examensbevis. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff. Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt och prövningsverket mellan vecka 15-18 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm eller eventuellt Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion/roll.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i polisregion Öst.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant (senast vecka 23, 2025). Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion/roll.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar rekryteringsgruppen i Öst på mailadress bemanning.regionost@polisen.se.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig med mail till bemanning.regionost@polisen.se.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg