Sök
Stäng Meny

Barnutredare, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

15 januari 2024

Ansök senast

28 februari 2024

Referensnummer

C172740/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2024 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte i Växjö, Malmö eller Stockholm (Södertörn) för personer som kommer att anställas inom region Stockholm. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Stockholm på någon av de utredningsgrupper som hanterar brott mot barn.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningen/funktionsinriktad-polisutbildning/

Region Stockholm har ca 7000 anställda och är uppdelat i fyra polisområden; nord, city, syd och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Varje polisområde består av ett antal lokalpolisområden samt sektioner för grova brott, brott i nära relation och Barnahus/barngrupper, joursektion, kansli och operativt stöd.

Sektionen brott i nära relation
Brott i nära relation (BIN) är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon.
I dagsläget finns BIN-sektioner uppdelade på samtliga Stockholms polisområden. Sektionerna består i sin tur av olika utredningsgrupper som utreder brott i nära relation och barnärenden. I de olika polisområdena ser uppdelningen olika ut och består exempelvis av grupper riktade mot sexualbrott, brott mot barn/Barnahus, relationsvåld (vuxna) och operativa utredningar.

Om anställning blir aktuellt kommer du bli placerad på Barnahus i city eller en av våra barngrupper som är lokalt placerade ute i polisområdena.
Möjliga placeringar för funktionen är: Stockholm City, Huddinge, Botkyrka, Haninge, Södertälje, Nacka samt Sollentuna.

Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Arbetsbeskrivning

Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsperson. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder.

Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat till IT och multimedia förekommer även i arbetsuppgifterna. Det kan förekomma granskning av material som skildrar barn och vuxna i utsatta situationer. Komplicerade IT-åtgärder görs i samverkan med interna aktörer.

Som polis är du förutom utredarrollen även sektionens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som exempelvis att verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, dörrknackningar m.m. kopplat till utredningsverksamheten. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Det centrala i barnutredningar är barnförhöret vilket i de flesta fall sker i speciella barnförhörsrum med inspelningsutrustning. Utredningsarbetet innefattar även samverkan med åklagare, socialtjänsten, barnmedicin, barnpsykiatri och skolan m.m.

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli bland de vassaste utredare som polisen kan erbjuda. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst.

Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Kvalifikationer

 • Som lägst högskoleexamen inom exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, juridik eller som socionom, lärare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen - Skallkrav

 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid, exempelvis inom myndighet, skola eller arbete med utredande/analyserande karaktär

 • Svenskt B-körkort (manuell växel)

 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

 • Arbetslivserfarenhet av svåra samtal/utredande samtal

 • Vana av att arbeta med dator i ditt dagliga arbete samt erfarenhet av Office-paketet

 • Det är meriterande om du har:
 • Erfarenhet av att arbeta med barn och/eller ungdomar

 • Erfarenhet av handläggning av barn/ungdom eller familjeärenden

 • Minst ett års självständigt utredningsarbete från exempelvis Socialtjänsten, Migrationsverket, eller annan arbetsgivare som myndigheten bedömer som relevant

 • Erfarenhet av arbetet med särskilt utsatta brottsoffer, eller erfarenhet av kontakt med misstänkta, brottsutsatta, vittnen eller andra personer i en utredning

 • Erfarenhet av utredande samtal som skulle kunna likställas med en förhörssituation

 • Utomnordiska språkkunskaper, utöver engelska

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Kontaktpersoner

Cecilia Aaby-Ericsson, Rekryterande chef Barnahus
070-289 12 49
c.aaby-ericsson@polisen.se

HR-konsult
externfpu.region-sthlm@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga kontaktpersoner: SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via polisens växeln 114 14

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff som planeras till v. 11.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt- och prövningsverket från vecka 13 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i Polisregion Stockholm.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Placeringsort: Stockholm
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg