Beslutsfattare inom gränspolisen, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

29 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C94612/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet och högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna vilket ställer höga krav på de som antas.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid region Syd, gränspolisenheten i Malmö.

Arbetsbeskrivning

Som beslutsfattare för utlänningsärenden inom jourgruppen ansvarar du för Polismyndighetens journummer till beslutsfattare i utlänningsrätt och fattar beslut i utlänningsärenden. Besluten rör inre och yttre gränskontroll, nekad inresa, förvar och verkställighet av avvisning/utvisning/Dublinöverföring samt övriga beslut, rådgivning och direktiv inom gränspolisverksamhet. Jourgruppen ansvarar för beslut inom utlänningsrätt för övriga polisregioner i Sverige förutom region Väst och Stockholm under jourtid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Beslutsfattare i utlänningsärenden inom ramen för Polismyndighetens arbetsordning
 • Beslutsfattare under jourtid för polisregionerna Syd, Öst, Mitt, Bergslagen och Nord
 • Fatta beslut i operativa utlänningsärenden kopplat till händelsestyrd verksamhet
 • Kvalitetssäkra, avrapportera och dokumentera ärenden inom utlänningsrätt
 • Utgöra stöd med råd och direktiv till gränskontrollanter, poliser och handläggare i utlänningsärenden så att de hanteras på ett effektivt, humant och rättssäkert sätt
 • Utgöra nationellt och regionalt kunskapsstöd och handledning i utlänningsrätten

Utöver beslutsfattarrollen är du även enhetens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Vill du vara med i kampen mot grov organiserad brottlighet? Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli en vass beslutsfattare inom gränspolisens verksamhet. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Vilka krav ställs förutom kraven till att bli polis?

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst högskoleexamen inom relevanta områden som exempelvis juridik, kriminologi, beteendevetenskap, sociologi eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Vana av att arbeta med dator i ditt dagliga arbete samt erfarenhet av Office-paketet

 • Det är meriterande om du har:
 • Minst ett års erfarenhet av att arbeta inom utlänningsverksamhet
 • Arbetslivserfarenhet av beslutsfattande inom utlänningsärenden
 • Arbetslivserfarenhet av verkställighets- och återvändandearbete
 • Arbetslivserfarenhet av att handlägga förvaltningsrättsliga ärenden och processföring av dem i domstol
 • Utomnordiska språkkunskaper, utöver engelska

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och lösningsfokuserad. Du har ett stort intresse för utlänningsrättsliga frågor. Du har lätt för att bilda dig en helhetssyn och att fatta beslut i frågor där många faktorer måste vägas in. Du har även en god förmåga att förklara komplex lagstiftning på grundläggande nivå. Du är stresstålig och trivs med ett arbete där du i perioder får växla upp i arbetstempo. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samverkar med andra på ett smidigt och prestigelöst sätt för att nå gemensamma mål.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om funktionen som beslutsfattare inom gränspolisen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Leif Fransson, 073-348 37 03, leif-o.fransson@polisen.se alt. Tomas Sawicki, tomas.sawicki@polisen.se

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller rekryteringsprocessen kontakta ansvariga HR-konsulter: Caroline Ek, 070-286 58 77, caroline.ek@polisens.se eller Amanda Larsson, 073-806 43 74, amanda.larsson@polisen.se. Under tiden 21-29/7 samt 8-16/8 är du välkommen att kontakta HR-konsult Ulla Berggren, 010-561 55 35, ulla.berggren@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Anna Palmblad, 072-451 17 55; Seko Polisen, Monica Veberg, 070-549 11 35; Saco-S, Carina Ivarsson, 073-348 37 10. ST nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt- och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Placeringsort: Malmö
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du treskift, jourtid.
Tillträde: Utbildningsstart vecka 23 2023, innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering vid: region Syd, gränspolisenheten, verkställighetssektionen i funktionen som beslutsfattare utlänningsärende.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg