Chef till gruppen Brott i nära relation, Utredningssektionen, Skellefteå

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västerbottens län

Utlyst

13 maj 2022

Ansök senast

29 maj 2022

Referensnummer

C86635/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polisregion Nord omfattar de fyra nordligaste länen i Sverige, har drygt 2200 anställda och består av fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. I lokalpolisområdena arbetar man med lokala mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna. Regionen är också indelad i fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten och ett Regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Utredningssektionen i polisområde Västerbotten är organiserad i grupper; grova brott, spaning, brott i nära relation, bedrägeri, stationsbefäl samt jourhavande förundersökningsledning.

Gruppen för utredning av brott i nära relation består av medarbetare med funktionen utredare barn samt de som i funktion är utredare brott i nära relation.

Arbetsbeskrivning

Som chef för gruppen Brott i nära relation har du verksamhetsansvar för utredningar av brott i nära relation och brott mot både barn och vuxna samt alla typer av sexualbrott. Du har direkt ansvar för att leda medarbetarna i det dagliga arbetet i de utredningar som ankommer på gruppen att handlägga. Du kommer att ha en funktion som förundersökningsledare i polisledda förundersökningar och leda och fördela det vardagliga arbetet. Samverkan med andra grupper, internt och externt kommer att vara en viktig del av arbetet. Att du som chef ser till helheten inom polisen och polisområdet och inte enbart till det egna ansvarsområdet är av största vikt och att ett medborgarperspektiv hela tiden är i fokus. Du kommer att ha ett stort administrativt ansvar med olika administrativa sysslor över det som berör den egna gruppen. Du har verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen. Du ingår i sektionens ledningsgrupp och tar ett aktivt ansvar för de utvecklingsområden som finns på sektionen.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att ha arbetat med brottsutredning
 • Svensk polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104) med godkänd aspirantutbildning eller annan för funktionen relevant examen/utbildning

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet av förundersökningsledning
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Kontaktpersoner

Olle Andersson, Sektionschef, PO Västerbotten
010-568 22 71

Helena Forsgren, HR-Konsult
073-074 80 76
helena.forsgren@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord nås via växel 114 14

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning som polisinspektör resp. handläggare i funktionen gruppchef.
Placeringsort: Skellefteå

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 29 maj 2022.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg