Sök

Chef till Kansligrupp vid Region mitt

Organisation

Polisregion Mitt

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala län

Utlyst

01 juli 2024

Ansök senast

05 augusti 2024

Referensnummer

C197504/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Mitt är beläget mitt i landet med huvudort i Uppsala. Verksamheten i regionen är organiserad i tre polisområden: Uppsala, Västmanland och Gävleborg som tillsammans är indelade i åtta lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd åt polisverksamheten.

Polisområde Uppsala delas in i tre lokalpolisområden, Uppsala/Knivsta, Norduppland och Enköping/Håbo samt en Utredningssektion och ett polisområdeskansli. Kansliet består av tre grupper med gruppchefer placerade under kanslichefen.

Kansligrupp 1 har ett övergripande ansvar för utbildningsfrågor, uppföljning av verksamheten, aspirantsamordning, samordning av fordonsförsörjning samt frågor som rör ekonomi- och personalsystem. Kansligrupp 2 består av mer operativa funktioner så som planerare, samordnare UL och BF, samordnare för beredskapsplanering samt operativ samordnare och operativ samordnare inom UL. Funktionerna i den här gruppen kommer att utvecklas i takt med införandet av det brottsbekämpande systemet och LiO ledning i ordinarie organisation. Kansligrupp 3 består av servicecenter som hanterar den regionala posthanteringen, tjänste- och passerkort, uniform och utrustning, lokalfrågor, inventarier och möbler, beställningar och inköp samt inkomna felanmälningar.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för kansligrupp

Som chef för kansli grupp 3 rapporterar du till kanslichefen samt ingår i ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete.

Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom det område, kansli grupp 3 bedriver, samt dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Områden som du och din grupp ansvarar för är bland annat lokalförsörjningsfrågor, kontor, inventarier och möbler, beställning och inköp av dessa. En annan viktig del är den regionala posthanteringen, tjänste- och passerkort, uniform och utrustning. Ni hanterar även inkommande felanmälningar och fördelar vid behov till rätt instans som t.ex. bevakningscentralen, fastighetsskötaren. Ledsagning av hantverkare. Montering av möbler och hyllsystem. Stabsuppdrag med logistik vid kommenderingar samt särskilda händelser.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av service alternativt erfarenhet av att driva samverkan inom organisationen
 • examen från Polishögskolan och/eller gymnasial examen
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • Erfarenhet av lokalförsörjningsfrågor
 • Erfarenhet av att arbeta inom området

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. [Lägg in textförklaringen vid länken i annonsen eftersom att länkar inte blir klickbara på LinkedIn.]

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Johanna Jonasson, HR konsult
010-567 52 79
johanna.jonasson@polisen.se

Linda Åkeskär Hellgren, Rekryterande chef
linda.akeskar@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SEKO polisen, SACO-S och ST nås via Polisens växel 114 114.

Övrig information

Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: VP: 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg