Cyberbrottsutredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 januari 2023

Ansök senast

16 februari 2023

Referensnummer

C118217/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom datahantering samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2023 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på Malmö universitet. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Väst, utredningsenheten, regionalt it-brottscentrum med funktionen utredare cyberbrott och placering antingen i Göteborg, Skövde, Halmstad, Borås eller Vänersborg.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten
Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, regionalt it-brottscentrum, bedrägerisektionen samt sektionen för kamerabevakning och analys. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen.

Regionalt it-brottscentrum
Regionalt it-brottscentrum finns på fem orter i regionen; Borås, Göteborg, Halmstad, Skövde och Vänersborg. På samtliga orter sitter utredare, it-forensiker och bildanalytiker tillsammans i centrala lokaler, i Göteborg har vi även internetinhämtare. Vi hanterar främst ärenden från utredningsverksamheten i respektive polisområde och utredningsenheten, men det kan förekomma ärenden från hela regionen.

Regionalt it-brottscentrum har följande uppdrag:
 • It-forensiskt uppdrag; utföra it-forensiska undersökningar i utredningar där det behöver göras bevissäkring.
 • Internetinhämtning i pågående förundersökningar.
 • Bildanalysarbete.
 • Deskuppdrag. Support och utbildningsuppdrag för att stärka polisens förmåga att bevisinhämta och bevissäkra brott som innehåller it-relevans.
 • Utredningsuppdrag; utreder internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott samt dataintrång, datasabotage och komplexa cyberbrott.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som ser till barnens bästa och vill arbeta med utredningar som rör internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB) i ärenden med både känd och okänd gärningsman. I arbetet ingår hantering av känsligt bild-och filmmaterial (övergreppsmaterial) och du erbjuds därför kontinuerlig handledning.
Till dina huvudsakliga arbetsuppgifter hör:
 • Att handlägga ärenden vilket bl.a. innebär att hålla förhör med misstänkta, målsäganden och vittnen, analysera och bevisvärdera material samt sammanfatta ärenden
 • Att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna föredra ärenden så förundersökningsledaren har bra underlag för att fatta vidare direktiv/beslut
 • Att granska bild-/ och filmmaterial samt skriva protokoll beträffande dokumenterade sexuella övergrepp mot barn
 • Att inom pågående förundersökning identifiera ytterligare målsäganden och gärningsmän
 • Att stötta andra utredningsgrupper inom polisen gällande bevissäkring i IT-miljö

Arbetsuppgifterna kan komma att innebära resor inom och utanför regionen, dels i den utredande verksamheten, men även för deltagande vid utbildningar och konferenser. I arbetet ingår även att arbeta med frihetsberövade. Allmänna polisiära befogenheter tillkommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Högskoleexamen inom relevanta områden som exempelvis juridik, kriminologi eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • God datavana och erfarenhet av arbete i IT-system
 • Grundläggande kunskaper om informationssökning via öppna källor samt hur olika sociala medier fungerar
 • Arbetslivserfarenhet av svåra samtal/utredande samtal

 • Det är meriterande om du har:
 • Erfarenhet av arbete med särskilt utsatta brottsoffer, eller erfarenhet av kontakt med misstänkta, brottsutsatta, vittnen eller andra personer i en utredning
 • Erfarenhet av utredande samtal som skulle kunna likställas med en förhörssituation
 • Erfarenhet av handläggning av barn/ungdom eller familjeärenden

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen är det viktigt att du som person är trygg i dig själv och har empatisk förmåga. Du har en god förmåga att överblicka, prioritera och kommunicera information. Vi ser även att du är lösningsfokuserad och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp. Du behöver kunna hantera stress och situationsanpassa ditt arbete med gott omdöme. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för dessa ärendetyper och har ett positivt förhållningssätt.
Sektionen i stort är teknik-, utbildnings- och utvecklingsintensiv vilket ställer krav på en förmåga och vilja att medverka i en utvecklande miljö. Du ska vara intresserad av metodutveckling för att verksamheten ska hitta effektiva former i de ärenden vi utreder.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Annelie Lorentsson Carlviken , Gruppchef
nås via polisens växel 11414.

Sandra Wigemo, HR-konsult
sandra.wigemo@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S
114 14

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff. Vi kommer därefter att begära in examensbevis.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt och prövningsverket mellan vecka 15-18 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och eventuellt Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i Polisregion Väst.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning (senast vecka 23 2025) samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Placeringsort: antingen i Göteborg, Skövde, Halmstad, Borås eller Vänersborg.
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du dagtid med flex.
Tillträde: Anställningsstart v.45/46 med inledande introduktion 2-3v på framtida arbetsplats samt en preparandutbildning med start v48. Detta sker innan den funktionsinriktade utbildningen startar v.3 2024.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg