Enkät till tjänsten som RLC-operatör vid regionledningscentralen i Umeå

Enkätfrågorna är en del av din ansökan till tjänsten som RLC-operatör (Referensnummer A179.676/2022) Dina svar kommer ligga till grund för bedömning i urvalet av ansökningar och svaren kan komma att prövas i ett senare skede.

Din ansökan är inte att anse som komplett förrän enkätfrågorna är inskickade. vilka behöver ha inkommit till oss senast 2022-04-13.

Är du civil eller polis?
Är du anställd idag eller har du varit anställd tidigare vid Polismyndigheten?
Har du gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom studier?
Har du minst 2 års arbetslivserfarenhet?
Har du mycket goda datakunskaper och förmågan att använda olika datasystem?
Har du mycket goda kunskaper muntligt och skriftligt i svenska?
Har du god förståelse och muntlig kunskap i engelska?
Har du eftergymnasial utbildning inom juridik eller annat relevant område som arbetsgivaren bedömer likvärdig?
Har du minst 2 års sammanhängande arbetslivserfarenhet på heltid?
Har du arbetslivserfarenhet eller erfarenhet från ideell verksamhet att bemöta människor i kris?
Har du arbetslivserfarenhet av arbete med hög simultanförmåga som larmcentralen, ambulans, sjukvården, försvarsmakten, kommunikationscentral, kundtjänst eller liknande arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig?
Har du erfarenhet av att använda radiokommunikation ?
Har du någon erfarenhet av polisens IT-system?
Har du tidigare genomgått RLC-utbildning?
Pratar och förstår du något annat språk utöver svenska och engelska?
Har du möjlighet att börja anställningen med utbildningsstart under september/oktober 2022?
Har du möjlighet att genomföra utbildningen på annan ort samt vara närvarande på heltid under hela utbildningstiden (17 veckor) ?
Har du någon uppsägningstid idag?
Som RLC-operatör kommer du arbeta tre-skift och arbetstiden är förlagd under årets alla dagar och dygnets alla timmar. Det innefattar bland annat högtider och tjänstgöring varannan helg. Det betyder att schemat är satt redan på förhand och din arbetstid kommer vara förlagd under dygnets samtliga timmar, inklusive högtider. Funkar din livsituation med den typen av arbetstider?
Vid anställning kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll och intervju. Vi undrar därför om det finns något i ditt belastningsregister eller om det finns något annat du vill delge redan nu?

Nästa fråga berör endast dig som är extern sökande. (dvs du som inte är anställd inom Poilsmyndigheten idag)

Du som är polisanställd idag kryssar endast i rutan nedan

Lönespann för tjänsten är 25 000 - 27 000 kronor per månad. OB-tillägg tillkommer. Accepterar du lönen som kan erbjudas för tjänsten?

Information om kommande steg i processen

Oavsett om du går vidare i processen efter detta steg eller inte kommer du att få besked under vecka 15-18

Går du vidare kommer du i samband med återkopplingen få en inbjudan till digitalt informationsmöte samt tester/arbetsprover som genomförs under vecka 17-18 

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter