Tack för dina svar!

Går du vidare i processen kommer du att få en inbjudan att boka tid för prövning hos Plikt- och prövningsverket. Prövningarna genomförs under veckorna 40 – 44 och tar en hel dag .

Vänligen

Caroline Ek
Patricia Plajer
Ulla Berggren