Finansiell utredare, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

22 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C93282/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom utredning och högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Sthlm, Polisområde Nord med placering på sektionen för operativt stöd.

Beskrivning av din blivande arbetsplats:
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.
Vår arbetsplats präglas av samarbete och engagemang. Vi har en vilja att dela med oss och vi utför våra arbetsuppgifter tillsammans för att skapa effekt och samhällsnytta. Vår vision är att varje medarbetare är vår främsta resurs. Vi har olika bakgrund, yrkesroller och intressen men vi har en sak gemensamt; att jobba för att minska brottsligheten.

Region Stockholm har ca 7000 anställda. Region Stockholm är uppdelat i fyra polisområden, Nord, City, Syd och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Varje polisområde består av ett antal lokalpolisområden samt sektioner för grova brott, brott i nära relation och Barnahus/barngrupper, joursektion, kansli och operativt stöd.

Om anställning blir aktuell kommer du bli placerad i Polisområde Stockholm Nord.

Sektion/Grupp:
Operativt stöd är en specialistsektion som har en bred kompetens inom många verksamhetsområden. Vårt uppdrag är att förse PO Stockholm Nord med administrativt och operativt utredningsstöd inom ramen för en förundersökning. Operativt stöd omhändertar polisområdets behov beträffande beslagsverksamhet, operativ analys, finansiell utredning, bild och ljudhantering (bildex), förhör- och ljudutskrifter, fotokonfrontationer och administrativt stöd inom FU i jourmiljön.Arbetsbeskrivning

I rollen som finansiell utredare kommer du självständigt och i grupp utreda och kartlägga en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster samt leta och styrka ekonomiska motiv. Detta genom att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Uppdraget sker i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare och du är delaktig i hela utredningskedjan från att ärendet inkommer till det slutredovisas för åklagare. En stor del av utredningarna infattar grov organiserad kriminalitet.

Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak i att inhämta information, kartlägga geografiskt, observera och spåra dolda tillgångar, förbereda förhör samt dokumentera framtagen information. Stor del av arbetet består av att inhämta, bearbeta och analysera uppgifter från banker och övriga finansinstitut och förbereda förhörsunderlag. Du kan även komma att få föredra din analys inför förundersökningsledare och åklagare och lämna rekommendationer inför beslut eller vidare åtgärder. En viktig del i uppdraget som finansiell utredare är din förmåga att samverka, se helheten och prioritera dina egna arbetsuppgifter.

Exempel på vad detta kan innefattas av:
 • Handlägga och utreda den finansiella delen av en förundersökning
 • Inhämtning, bearbetning, analyser och presentation av finansiell information avseende personer och bolag som är aktuella i ärenden.
 • Kartlägga finansiella nätverk i nära samarbete med andra brottsutredare, span, telefonavlyssning och andra specialister t.ex. operativa analytiker, multi mediahandläggare, för att kunna spåra och kartlägga så kallade möjliggörare som den grovt organiserade brottsligheten använder sig av.
 • Biträda åklagare i rätten vid kvarstads- och huvudförhandling avseende finansiella utredningsmoment och återtagande av brottsvinster.
 • Agera som stöd till brottsförebyggare i syfte att kartlägga organiserad brottslighet och modus/tillvägagångssätt.
 • Strategiskt ansvariga för att utveckla och införa kunskapsbaserade metoder i utredning av finansiell brottslighet.
 • Främja samverkan med interna och externa aktörer i syfte att utreda och förebygga finansiell brottslighet.
 • Spåra och säkra tillgångar i förverkandesyfte.
 • Skapa finansiella utredningar i hela spannet från enkel till fördjupad utredning.
Det tillkommer även allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetens behov såsom husrannsakningar, hämtning till förhör samt stöttning vid häktningsförhandling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Högskoleexamen inom kriminologi, ekonomi, juridik, beteendevetenskap eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Minst ett års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet
 • Arbetslivserfarenhet av ekonomiska analyser som arbetsgivaren bedömer som relevant

 • Det är meriterande om du utöver ovan även har:
 • Erfarenhet av analys och visualiseringsprogram utöver Excel
 • Erfarenhet utav att ha arbetat med stora datamängder i exempelvis Excel
 • Erfarenhet av databashantering i t.ex. iBase
 • Erfarenhet av att utreda brott av ekonomisk karaktär

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper:
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk och noggrann. Du har förmågan att driva utredningar effektivt både självständigt och i nära samarbete internt med kollegor samt externt med andra parter. Vi ser även att du är kommunikativ, du har god förmåga att kunna sammanställa och föredra ärenden på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Farhad Doosti, Rekryterande chef
072-531 38 90
farhad.doosti@polisen.se

Fredrik Nelson, Rekryterande chef
070-895 15 05

Undrar du något om den funktionsinriktade polisutbildning vänd dig till: externfpu.region-sthlm@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, ST & SEKO Polisen
114 14

Övrig information

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.
De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor:
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Placeringsort: Stockholm
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings aspirantutbildnings arbetar du veckoplanerad arbetstid 5:2.
Tillträde: Utbildningsstart V.23 2023 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Stockholm, PO Nord.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg