Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

22 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C91671/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet och högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Syd, Regionala utredningsenheten, i Malmö.

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Regionala utredningsenheten verkar inom ett flertal specialistområden med en utredningssektion, en forensisk sektion, en sektion för internationell grov brottslighet, en sektion för utredning av bedrägeribrott samt ett regionalt IT-brottscentrum.

Tjänsten är placerad på utredningssektionen och penningtvättsgruppen i Malmö. Gruppen har till uppdrag att utreda penningtvättsbrott samt biträda regionens utredningsenheter med olika stöd och specialistkunskaper inom ramen för förundersökningsarbetet.

Arbetsbeskrivning

Som utredare kommer du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du samlar in och analyserar information, håller förhör, kartlägger personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. I rollen ingår även att biträda med expertis inom den finansiella delen till andra utredare och förundersökningsledare i myndigheten.

Du är delaktig i hela utredningskedjan från att ärendet kommer in till polisen till att det slutredovisas till åklagare. I arbetet ingår även föredra ditt arbete inför förundersökningsledare och åklagare samt lämna rekommendationer inför beslut eller vidare åtgärder.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Kartlägga finansiella nätverk i nära samarbete med andra brottsutredare, span, telefonavlyssning och andra specialister för att kunna spåra och kartlägga så kallade möjliggörare som den grovt organiserade brottsligheten använder sig av
 • Biträda åklagare i rätten vid kvarstads- och huvudförhandling avseende finansiella utredningsmoment och återtagande av brottsvinster
 • Agera som stöd till brottsförebyggare i syfte att kartlägga organiserad brottslighet och modus/tillvägagångssätt
 • Strategiskt utveckla och införa kunskapsbaserade metoder i utredning av finansiell brottslighet
 • Ge stöd och utbildning till andra funktioner inom regionen
 • Främja samverkan med interna och externa aktörer i syfte att utreda och förebygga finansiell brottslighet

Utöver utredarrollen är du även polisområdets resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats, m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Vill du vara med i kampen mot grov organiserad brottlighet? Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli en vass finansiell utredare. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss!

Vilka krav ställs förutom kraven till att bli polis?

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst har högskoleexamen inom relevanta områden som exempelvis ekonomi, juridik, beteendevetenskap, kriminologi eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis revision/redovisning, ekonom eller ekonomisk brottslighet
 • Arbetslivserfarenhet av ekonomiskt arbete /ekonomiska analyser som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Mycket goda kunskaper i Excel

 • Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av tillgångsutredning
 • Erfarenhet av analys och visualiseringsprogram
 • Erfarenhet utav att ha arbetat med stora datamängder i exempelvis Excel
 • Erfarenhet av databashantering i t.ex. iBase
 • Erfarenhet av att utreda brott av ekonomisk karaktär

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk och noggrann. Du har förmågan att driva utredningar effektivt både självständigt och i nära samarbete internt med kollegor samt externt med andra parter. Vi ser även att du är kommunikativ, du har god förmåga att kunna sammanställa och föredra ärenden på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Johan Höfler, Gruppchef Penningtvätt, 010-56 13 664, johan.hofler@polisen.se., Rekryterande chef

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsulter: Amanda Larsson, 073-8064374, amanda.larsson@polisen.se eller Caroline Ek, 070-286 58 77, caroline.ek@polisen.se Under 21-29/7 samt 8-16/8 är du välkommen att kontakta HR-konsult Ulla Berggren, ulla.berggren@polisen.se , HR-konsult

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Anders Karlsson, telefon 070-283 81 94 Seko Polisen, Monica Veberg, telefon 0705-49 11 35 Saco-S, Carina Ivarsson, telefon 0733483710 ST nås via polisens växel 114 14, Fackliga företrädare

Övrig information

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Placeringsort: Malmö
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du dagtid med flex. Beredskap ingår ett par veckor per år.
Tillträde: Utbildningsstart V.23 2023 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering vid Region Syd, Regionala utredningsenheten, utredningssektionen, penningtvättsgruppen, Malmö

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg