Finansiell utredare till Göteborg, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 januari 2023

Ansök senast

16 februari 2023

Referensnummer

C118102/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom finansiell utredning samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2023 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte, Malmö universitet. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Väst, Polisområde Storgöteborg eller Bedrägerisektionen med funktionen utredare finans och placering i Göteborg. Viss möjlighet till att utöva tjänst på annan ort än Göteborg finns.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden vilka är kärnan i polisverksamheten. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Även nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. Vi söker nu finansiella utredare både till PO Storgöteborg samt till Bedrägerisektionen.

PO Storgöteborg
I polisområde Storgöteborg bor närmare en miljon invånare. Vårt geografiska område spänner över sju kommuner – från storstadsmyller till landsbygd.
Polisområde Storgöteborg är indelat i fem lokalpolisområden: Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. På polisområdesnivå organiseras utredningsverksamheten i utrednings-jour och utredningssektion. Vidare finns ett polisområdeskansli.

Bedrägerisektion
Bedrägerisektionen tillhör Regionala utredningsenheten i region Väst. Brottsfenomenet bedrägeri utvecklas och förändras i takt med utvecklingen i samhället. Därför är en stor uppgift för bedrägerisektionen att utveckla verksamheten för att möta nya förutsättningar.
Bedrägerisektionen ansvarar för handläggningen av regionens inkomna bedrägeribrottsärenden. Vid sektionen finns anställda i funktionerna ledning, utredare, finansiella utredare, analytiker och administratör. Sektionen arbetar i internationellt, nationellt, regionalt samt lokalt perspektiv.
Sektionen genomför utredningsarbete inom ramen för förundersökningar gällande ekonomisk brottslighet.

Arbetsbeskrivning

Du förväntas att självständigt, och i grupp, utreda/kartlägga en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att utreda brott och återta brottsvinster. Uppdraget sker i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare och du är delaktig i hela utredningskedjan från att ärendet kommer in till polisen till det slutredovisas till åklagare. Flera ärenden löper parallellt och du behöver ha förmågan att varje arbetsdag eller i vart fall under varje arbetsvecka, jobba i flera parallella spår för att lösa den större uppgiften.

En stor del av arbetet består av att inhämta, bearbeta och analysera uppgifter från banker och övriga finansinstitut och förbereda förhörsunderlag. Vidare föredrar du analyser inför förundersökningsledare och åklagare och lämnar rekommendationer inför beslut eller vidare åtgärder.

Bland dina arbetsuppgifter ingår:
 • Kartlägga finansiella nätverk, tillgångar etc., i nära samarbete med brottsutredare, span, telefonavlyssning och andra specialister för att kunna spåra och kartlägga så kallade möjliggörare som den grovt organiserade brottsligheten använder sig av. Målet är att kunna spåra och kartlägga tillgångar som den misstänkte indirekt äger eller kontrollerar enligt direktiv från FU-ledare eller revisor på Åklagarmyndigheten.
 • Initiera förslag och utföra finansiella utredningsåtgärder som en del i brottsutredningen och led i beviskedjan för att identifiera ytterligare gärningsmän och/eller identifiera brottsoffer.

Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetensbehov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Som lägst högskoleexamen inom ekonomi eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid exempelvis som utredare inom ekonomiskt arbete på migrationsverket, socialtjänsten, försäkringskassan, bank, försäkringsbolag, skatteverket eller kronofogden.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Goda kunskaper i Officepaketet, framför allt i Excel

 • Det är meriterande om du har:
 • Erfarenhet av tillgångsutredning
 • Erfarenhet av analys och visualiseringsprogram utöver Excel t ex Analyst Notebook
 • Arbetserfarenhet av att ha arbetat med stora datamängder i Excel
 • Arbetslivserfarenhet i närtid och på heltid av att utreda brott av ekonomisk karaktär
 • Juridisk arbetserfarenhet eller utbildning inom området

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk och noggrann. Du har förmågan att driva utredningar effektivt både självständigt och i nära samarbete internt med kollegor samt externt med andra parter. Vi ser även att du är kommunikativ, du har god förmåga att kunna sammanställa och föredra ärenden på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner
Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Tom Bjälldal eller Marlene Olsson.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Sandra Wigemo

Fackliga företrädare
Fackliga kontaktpersoner:
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, Nås via Polisens växel 11414

Kontaktpersoner

Tom Bjälldal , Rekryterande chef
010-56 54 937

Marlene Olsson
010-5651617

Sandra Wigemo, HR-konsult
sandra.wigemo@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S
114 14

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff. Vi kommer därefter att begära in examensbevis.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt och prövningsverket mellan vecka 15-18 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och eventuellt Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion.

Anställningsvillkor
- Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
- Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i Polisregion Väst.
. Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning (senast vecka 23 2025) samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg