Gränsbefäl till polisregion Bergslagen, placering Sälen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Malung-Sälen

Län

Dalarnas län

Utlyst

12 september 2022

Ansök senast

03 oktober 2022

Referensnummer

C102484/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Gränpolissektionen finns inom den operativa enheten på regionnivå. Sektionens gränspolisgrupper finns i Dalarnas, Värmlands och Örebro län och består i nuläget av cirka 60 medarbetare fördelat på fem grupper. Här arbetar både poliser och civilanställda. Gränpolissektionen är just nu inne i en expansiv fas och för närvarande pågår rekrytering av flera poliser till den yttre verksamheten.

Till Sälen söker vi nu gränsbefäl. Din anställning blir som polisinspektör. Tillsammans med gruppens övriga poliser ansvarar du för de operativa uppdragen inom gränspolisverksamheten i Dalarna och bidrar till hela sektionens gränspolisiära kompetens. Arbetet kommer i stora delar koordineras med polisgrupperna i Örebro och Värmland och detta kan innebära en del resor.

Vi samverkar med andra enheter inom polisen så som Ingripandeverksamheten, Trafikpolissektionen, Människohandelsgruppen och utredningsgrupper på lokal och regional nivå vilket innebär stor möjlighet till individuell kompetensutveckling. Gränspolisen samverkar även med andra myndigheter så som Migrationsverket och Kriminalvården gällande verkställighetsarbetet samt Skatteverket och Arbetsmiljöverket i olika insatser inom ramen för myndighetssamverkan.

Vi har på många sätt hela världen som arbetsfält, vill du också vara med och arbeta där med oss så är du välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Gränpolissektionen har ett brett uppdrag och som medarbetare hos oss kommer du ges möjlighet att arbeta inom många områden, som specialist eller som generalist.

Som medarbetare vid gränspolisen ingår att utföra inre utlänningskontroller i syfte att finna de som inte har tillstånd att vistas i landet, arbetsplatsinspektioner för att kontrollera arbetsgivares skyldigheter enligt utlänningslagen samt att biträda andra myndigheters begäran om hjälp vid olika kontroller och insatser.

Sektionens uppgift är också till stor del att handlägga utlänningsärenden som är överlämnade från Migrationsverket efter beslut om utvisning/avvisning eller om en person är avviken efter ett sådant beslut. Ärenden kan även vara överlämnade till oss för verkställighet efter utvisningsdom utfärdad av allmän domstol.

Vi handlägger också polismyndighetens egeninitierade ärenden om polisavvisning. Handläggningen av verkställighetsärenden utförs till största del av våra civila handläggare men poliser kan få uppdraget att utföra nödvändiga operativa insatser i dessa samt även genomföra verkställighetsresor. På sektionen utreds även brottsutredningar enligt UtlL 20 och BrB 1415§.

Ett av de viktigaste uppdragen gränspolisen har är att kontrollera våra inre och yttre gränser för att på så sätt förhindra att personer utan tillstånd vistas i Sverige och/eller att de med tvivelaktiga syften med sin vistelse inte reser in eller vistas inom landets gränser. Vi utför därför yttre och inre gränskontroller. De yttre Gränskontrollerna sker vid flygplatserna i regionen och är till största del säsongsbetonad.

Vi ser att du genomgår gränskontrollantutbildning för att kunna verka som gränskontrollant vid regionens gränsövergångar. Gränskontrollantutbildningen är 14 veckor närstudier vid en större flygplats.

Du kommer till största del att arbeta med:

 • Planera och arbetsleda den dagliga operativa verksamheten inom gruppen. Vanliga uppgifter är inre utlänningskontroller, gränskontroller, arbetsplatsinspektioner, biträda verkställigheter, verkställighetsresor och underrättelsebaserad brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet.
 • Samverka och vara kontaktyta för den operativa gränspolisen emot såväl myndighetsinterna som externa samarbetspartners.
 • Vara en del av det kreativa arbetet att utveckla gränspolisens operativa förmåga.
 • Som gränsbefäl har du ett nära samarbete med gruppchef och kan vid behov komma ifråga att utöva svaromål för gruppchef.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som:
 • Har godkänd Polisexamen och har arbetat som polis i närtid samt har erfarenhet av att leda operativ verksamhet inom polisen.

 • Vi ser det som meriterande om du även har:
 • Erfarenhet av gränspolisverksamhet.
 • Erfarenhet av brottsbekämpande verksamhet.

 • Personliga egenskaper:
  I rollen som gränsbefäl behöver du ha ett stort mått av ödmjukhet och flexibilitet inför gruppens diversifierade egenskaper, behov och föränderliga arbetsuppgifter i en tempofylld miljö. Du behöver vara självständig, initiativtagande och relationsskapande då du arbetsleder ditt arbetslag.

 • Gränsbefälet är i många avseenden ansiktet utåt för gränspolissektionens operativa arbete. Detta medför ett stort ansvar i bemötande, förståelse för kulturella skillnader och vilja att alltid genomföra ett professionellt arbete på ibland ofullständigt underlag.
 • Förmåga att på ett bra sätt hantera den dubbla roll som det innebär att vara såväl medarbetare som arbetsledare.
 • Att leda operativ gränspolisverksamhet är ett dynamiskt arbete som ofta innebär snabba förändringar i vardagen, men ibland också inriktningsförändringar för verksamheten. Gränsbefälet har med detta en mycket viktig roll i att vara positiv, entusiasmera och förklara sådana förändringar för medarbetarna och med detta bibehålla en positiv känsla i arbetsgruppen.

Med ovan sagt lägger vi stor vikt vid de sökandes personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Johan Storm, Rekryterande chef
010-56 721 40
johan.storm@polisen.se

Anna-Carin Danielsson, HR-konsult
010-567 59 07
anna-carin.danielsson@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Sälen

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3 oktober 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg