Sök
Stäng Meny

Gränspolis, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Landvetter

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 januari 2024

Ansök senast

29 februari 2024

Referensnummer

C172288/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2024 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Väst, Operativa enheten, Gränspolisen.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningen/funktionsinriktad-polisutbildning/

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta gör vi genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Väst.

Gränspolissektionen är en regional sektion inom operativa enheten vid region Väst som arbetar med yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, arbete mot gränsöverskridande brottslighet, verkställighetsarbete och brottsutredningar. Gränspolissektionens verksamhet i region Väst utgår från Skår, Göteborg Landvetter Airport och Halmstad men bedrivs även i regionens hamnar.

Arbetsbeskrivning

Ett av de viktigaste uppdragen gränspolisen har är att kontrollera våra inre och yttre gränser för att på så sätt ha kontroll på de som reser in och ut ur landet samt finna de som inte har rätt att vistas här. Vi utför därför yttre och inre gränskontroller. De yttre gränskontrollerna sker vid flygplatser i regionen och hamnar året runt. De inre kontrollerna sker i den polisiära vardagen av personer vi möter och har anledning att kontrollera.

Som medarbetare vid gränspolisen ingår att utföra inre utlänningskontroller i syfte att finna de som inte har tillstånd att vistas i landet, arbetsplatsinspektioner för att kontrollera arbetsgivares skyldigheter enligt utlänningslagen samt att biträda andra myndigheters begäran om hjälp vid olika kontroller och insatser. Sektionens uppgift är också till stor del att handlägga utlänningsärenden som är överlämnade från Migrationsverket efter beslut om utvisning/avvisning eller om en person är avviken efter ett sådant beslut. Ärenden kan även vara överlämnade till oss för verkställighet efter utvisningsdom utfärdad av allmän domstol. Vi handlägger också polismyndighetens egeninitierade ärenden som till exempel polisavvisningar. I uppdraget ingår även att utföra vissa verkställighetsresor. På sektionen utförs brottsutredningar enligt Utl.L. 20 kap och BrB 14-15 kap.

Sektionen samverkar med andra enheter inom polisen så som Ingripandeverksamheten, Trafikpolissektionen och andra utredningsgrupper på lokal och regional nivå vilket innebär stor möjlighet till individuell kompetensutveckling. Gränspolisen samverkar även med andra myndigheter såsom Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Arbetsmiljöverket.

Allmänna polisiära befogenheter:
 • Hantering av gränsövervakning och motverkar illegal migration.
 • Upptäcka och förhindra internationell och gränsöverskridande brottslighet (t.ex. människosmuggling).
 • Hantering av brott vid gräns och påbörja de utredningar som aktualiseras i samband med detta.
 • Riskprofilering av passagerare vid gränsövergångar.
 • Utföra gemensamma insatser tillsammans med andra sektioner, polisområden och myndigheter.
 • Utföra inre utlänningskontroller.
 • Utföra arbetsplatsinspektioner.
 • Att fungera som first- och second line vid gränsövergångar

Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetensbehov.

Kvalifikationer

Krav:
 • Som lägst högskoleexamen inom exempelvis statsvetenskap, rättsvetenskap, juridik, migrationsrätt, utlänningslagstiftning, EU studier eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet i närtid av gränsförvaltande uppdrag eller för funktionen relevant på heltid och i närtid exempelvis inom tullverket, kustbevakning, migrationsverket och/eller kriminalvården.
 • Arbetslivserfarenhet och god vana av att tillämpa utlänningslagen, utlänningslagstiftning och/eller EU förordningar kopplat till gränsförvaltning och andra regelverk som utgångspunkt
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

 • Det är meriterande om du har:
 • Arbetslivserfarenhet av samtal där du inhämtat relevant information hos klient utifrån utlänningslagstiftning, utlänningsförordning eller annan lagstiftning kopplad till gränsförvaltning.
 • Arbetslivserfarenhet av samverkan mellan myndigheter som exempelvis Tullverket, Kustbevakning, Migrationsverket och Kriminalvården.
 • Kunskap om Gränskodex och Schengenregelverk.
 • Personliga egenskaper
  För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
 • Mycket god samarbetsförmåga; är van vid och trivs med att jobba i team, är ödmjuk och har en vilja att utvecklas
 • Förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån undersökningsresultat
 • Du är noggrann och har ett öga för detaljer
 • En god kommunikationsförmåga
 • Flexibilitet

Vi ser också att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Kontaktpersoner

Fredrik Johansson, Rekryterande chef
fredrik-x.johansson@polisen.se

Sandra Wigemo, HR-konsult
sandra.wigemo@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen kontaktas via polisens växel 114 14

Övrig information

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Fredrik Johansson, nås via polisens växel 114 14.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Sandra Wigemo, sandra.wigemo@polisen.se

Fackliga företrädare
Saco-S, Polisförbundet, Seko Polisen, ST inom Polisen nås via polisens växel 114 14.

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff som planeras till v. 11.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt- och prövningsverket från vecka 13 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i polisregion Väst.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Placeringsort: Landvetter

Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du tre-skift.
Tillträde: Anställningsstart v.45/46 med inledande introduktion 2 3 veckor på framtida arbetsplats samt en preparandutbildning med start v.48. Detta sker innan den funktionsinriktade utbildningen startar v.3 2025.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare
Arbetsort: Under den verksamhetsförlagda utbildningen är du placerad på Operativa enheten. Studierna under den funktionsinriktade polisutbildningen sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats Malmö Universitet.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg