Sök

Gruppchef för stöd och service, lokalpolisområde Lindesberg

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Lindesberg

Län

Örebro län

Utlyst

08 juli 2024

Ansök senast

19 augusti 2024

Referensnummer

C200847/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Bergslagen
Polisregion Bergslagen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Lokalpolisområde Lindesberg
Lokalpolisområde Lindesberg ingår i polisområde Örebro. Lokalpolisområdet består av tre kommuner: Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service med receptionsverksamhet. Lokalpolisområdet har cirka 38 000 invånare och ligger 4 mil norr om Örebro.

Nu söker vi en gruppchef till kansliet och gruppen stöd och service 1. Kansliet har bl.a. ansvaret för att bereda, handlägga och besluta i olika inkomna ärenden samt ett ansvar för lokalpolisområdets förvaltning och administration. Kansliet har även en stödjande funktion och ett samordningsansvar. Gruppens arbete omfattar personalplanering, inköp, registratur, tillstånd, passhantering, hittegods och anmälningsupptagning samt övriga ärenden som handhas av lokalpolisområdets kansli och reception.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för stöd/service

Som chef för stöd och service 1 rapporterar du till lokalpolisområdeschef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området stöd/service och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Tillsammans med polisområdets övriga gruppchefer inom stöd/service deltar du i möten där chef för PO-kansliet är sammankallande för att jobba med polisområdesgemsamma frågor.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

I funktion som gruppchef för stöd/service kan du även komma att tillfälligt svara som LPO-chef vid dennes frånvaro.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde som arbetsgivaren bedömer relevant
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Johanna Olsson, Rekryterande chef
010-567 38 02

Sandra Lindqvist, HR-konsult
sandra.lindqvist@polisen.se

Övrig information

 • Tillsvidareanställning som inspektör med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort: Lindesberg
 • Arbetstid: Dagtid, flex

 • Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

  Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

  Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

  Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

  Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

  En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

  Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

 • Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg