Sök

Gruppchef till BF/IGV - Lokalpolisområdets NIGS-grupp LPO Örebro

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Örebro

Län

Örebro län

Utlyst

01 juli 2024

Ansök senast

04 augusti 2024

Referensnummer

C200474/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Bergslagen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Örebro sträcker sig över 12 kommuner med såväl storstadsmiljö som lantlig idyll och är regionens huvudsäte. Polisområdets verksamhet präglas av stor samverkan med andra myndigheter och externa aktörer.
Polisområde Örebro är indelat i fyra lokalpolisområden: Lindesberg, Örebro, Karlskoga och Hallsberg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion samt ett kansli beläget i Örebro.

Lokalpolisområde Örebro ingår i polisområde Örebro. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, hundverksamhet samt stöd och service. Lokalpolisområdet arbetar målmedvetet och långsiktigt i samverkan med andra samhällsaktörer för att utvecklingen av lokalpolisområdets samhällsstruktur ska gå mot ökad trygghet, försvagade kriminella strukturer till ett starkare lokalsamhälle. På sikt är målet att inga av områdets stadsdelar ska bedömas som utsatta och istället präglas av en normalbild.

Gruppen består av en gruppchef och 11 NIGS-spanare. Gruppen har ett nära samarbete med lokalpolisområdes utrednings- och underrättelseverksamhet och har som gemensamt mål att driva utvecklingen framåt i att förhindra nyrekrytering i området samt att försvåra för och försvaga de lokala grupperingarna.

Gruppens spaningsresurs ingår i regionens totala spaningsförmåga och har över tid viss beredskap för att vi tillsammans ska kunna hantera obrutna flöden.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef har du det fulla personal- och arbetsmiljöansvaret och leder gruppen i det dagliga arbetet. Du verkar till stor del i den yttre verksamheten och arbetet bedrivs i nära samverkan med både interna och externa parter. Gruppen arbetar med både kortare och längre spaningsinsatser i olika ärenden. Det förekommer även hastigt uppkomna händelser kopplat till problembilder i lokalpolisområdet och regionen. Gruppen ska kunna verka som utredare samt genomföra utredningsåtgärder i förundersökningar där behov finns. Arbetet är ofta händelsestyrt vilket kräver stor flexibilitet.

Som chef för gruppen rapporterar du till lokalpolisområdeschef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete.

Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom lokalpolisområdets spaningsverksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare eller liknande den senaste femårsperioden

 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde

 • polisexamen enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman

 • goda kunskaper i svenska, tal och skrift
 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:


 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

 • ingått i ledningsforum

 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

 • förundersökningsledarutbildning eller annan som innebär att du är behörig förundersökningsledare

 • utbildning i spaning enligt det nationella konceptet

 • erfarenhet av att arbeta med hemliga tvångsmedel


 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier.

  Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Sanna Ehn, Ansvarig rekryterare
sanna.ehn@polisen.se

Sofia Wallin, Ansvarig chef
073-353 9279
sofia-e.wallin@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SEKO polisen, SACO-S och ST nås via Polisens växel 114 114.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Örebro
 • Arbetstid: Veckoplanering 5:3
 • Funktion: chef grupp

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Med anledning av semesterperiod så är urvalsarbetet i processen preliminärt planerat att preliminärt genomföras under vecka 33 och intervjuer planeras att genomföras under vecka 35.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg