Gruppchef till BF/IGV 14 (trafik) i Lokalpolisområde Helsingborg, Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Helsingborg

Län

Skåne län

Utlyst

15 maj 2023

Ansök senast

29 maj 2023

Referensnummer

C140990/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Syd består av Blekinge län, Kalmar län, Kronoberg län och Skåne län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Lokalpolisområde Helsingborg ingår i polisområde Nordvästra Skåne. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, hundgrupp, trafikgrupp samt stöd och service.

Arbetsbeskrivning

Som chef för BF/IGV 14 rapporterar du till Lokalpolisområdets chef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom polisområdet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Trafikverksamheten är en av grundpelarna i polisens arbete och nu söker vi dig som med ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt skapar förutsättningar för din grupp att lyckas i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten inom trafikverksamheten. I Lokalpolisområde finns det två trafikgrupper, varav aktuell grupp har ett särskilt ansvar för tungtrafik i Polisområdet Nordvästra Skåne.

Du är aktiv i arbetet mot den strategiska huvudinriktningen för att bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken genom att bland annat sänka medelhastigheten och öka andelen nyktra förare i trafikmiljö.

Du är kreativ och nytänkande i arbetet med polisens fokusområden som är trafiksäkerhetsarbete, trygghetsskapande arbete, brott på väg och yrkestrafik. Inom ramen för yrkestrafik finns uppsatta EU-mål, kör- och vilotidskontroller, kontroll av farligt gods och flygande inspektioner av tunga nyttofordon som du och din grupp tillsammans med övriga i Region Syd ska uppnå.

För att nå målen i Polismyndighetens strategi med trafik som metod krävs att du i ditt ledarskap är ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. I ditt arbete är det självklart att du arbetar för mångfald och likabehandling inom alla områden. Du är rak och tydlig, står för dina åsikter och ditt agerande överensstämmer med det du säger. Du är tillgänglig för dina medarbetare inte minst i svåra situationer

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisutbildning enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
 • erfarenhet av Polismyndighetens verksamhetsområde
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • minst 6 månaders utredningserfarenhet

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/Ledarkriterier/

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Annika Nilsson, tf chef LPO
070-508 38 60
annika-k.nilsson@polisen.se

Christian Magnusson, tf Chef LPO
076-869 49 04
christian-c.magnusson@polisen.se

Hanna Ryne, HR-konsult, för frågor om rekryteringsprocessen
076 117 71 50
hanna.ryne@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST inom Polisen, Saco-S nås via Polisens växel 114 14, Seko Polisen Monica Veberg 070-549 11 35

Övrig information

Tillsvidareanställning som polisinspektör med funktion som gruppchef
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placeringsort Helsingborg
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 29/5. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, vänligen registrera dig inte i rekryteringssystemet utan ta kontakt med HR-konsult Hanna Ryne, hanna.ryne@polisen.se

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!


Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg