Gruppchef till BF/IGV 4 områdespolisgrupp, lokalpolisområde Ljungby

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Ljungby

Län

Kronobergs län

Utlyst

24 januari 2023

Ansök senast

08 februari 2023

Referensnummer

C122199/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift, vill utforma och bli en del av lokalpolisområde Ljungbys framtida brottsförebyggande verksamhet?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena i polisregion Syd. I polisområde Kalmar Kronoberg ingår Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden - Ljungby, Kalmar, Nybro, Växjö och Västervik. Inom polisområdet finns även kansli, utredningsjour och utredningssektion.

Lokalpolisområde Ljungby utgörs av Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner. I lokalpolisområdet finns idag tre BF/IGV-grupper varav en bedriver områdespolisverksamheten. Utöver detta finns en utredningsgrupp samt en stöd/service-grupp. Vi kommer under våren starta en fjärde BF/IGV-grupp och kan i samband med detta erbjuda en oerhört stimulerande tjänst för dig som vill vara med från början och forma en grupp från grunden.

Områdespolisgrupperna har som sitt främsta uppdrag att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt i viss mån ett repressivt arbete utifrån aktuell lokal problembild. Arbetssättet utgår från ett relationsskapande och gränssättande arbetssätt med i första hand fokus på proaktiv situationell brottsprevention i enlighet med brottstriangelns teorier.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för områdespolisgruppen

Som gruppchef för områdespolisen består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att ombesörja lokalpolisområdets behov av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta innebär bland annat planering, genomförande samt uppföljning av operativa och samverkande åtaganden i lokalpolisområdet. Du kommer tillsammans med lokalpolisområdeschef, operativ samordnare, kommunpolis och övriga gruppchefer ha ett ansvar för att operativa prioriteringar enligt lokala samverkansöverenskommelser och samverkansgrupper blir genomförda. En central del är till exempel att planera och genomföra operativa åtagandena enligt slutna medborgarlöften. Utöver detta är den aktuella lokala problembilden och utifrån den beslutade prioriteringar utgångspunkten för arbetet.

Medarbetarna i gruppen ska ha förmåga att arbeta uppsökande, brottsbeivrande och utredande. Gruppen ska arbeta med stor flexibilitet med fokus på lokal problembild och angelägna aktuella operativa arbetsinsatser. Som gruppchef kommer du enligt ovan samverka med kommunpoliser, operativ samordnare, lokala underrättelsesamordnaren samt övriga gruppchefer där din grupp är verktyget för att omhänderta ett strategiskt brottsförebyggande arbete samt aktuell lokal problembild ur ett kortare perspektiv.

Som chef för områdespolisgruppen rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp där deltagarna tillsammans ansvarar för att beslutade uppdrag genomförs samt att myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete drivs. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom gruppens arbetsområde och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde såsom brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete
 • svensk polisexamen.

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av polisarbete särskilt inriktat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete exempelvis brottsförebyggande metoder.

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

 • Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

  Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

  Anställning
 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med funktion som gruppchef
 • Placeringsort Ljungby

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta rekryterande chef Roger Olsson, 070-467 53 93 eller HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Annelie Larsson, tfn 076-768 24 50, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se; Saco-S Carina Ivarsson, tfn 070-148 73 00; ST inom Polisen Johan Källström, tfn 070-279 11 46; Seko Polisen Monica Veberg, tfn 070-549 11 35.

Övrig information

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 8 februari 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg