Gruppchef till BF/IGV i Lokalpolisområde Skärholmen

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

01 augusti 2022

Ansök senast

24 augusti 2022

Referensnummer

C96915/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Vill du leda och utveckla polisverksamhet tillsammans med medarbetare och andra chefer? Tar du ansvar i ditt ledarskap och är genom engagemang och likabehandling en förebild? Agerar du professionellt och är lösningsorienterad? Då är du välkommen till lokalpolisområde Skärholmen, en arbetsplats där du ges möjlighet att utvecklas och göra skillnad varje dag.

Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde med över en miljon invånare. Polisområdet består av åtta lokalpolisområden och fem sektioner.

Lokalpolisområde Skärholmens långsiktiga mål är att vända utvecklingen i våra utsatta områden och öka tryggheten för våra medborgare i samverkan med andra. Området utgörs av stadsdelsområdena Skärholmen och Liljeholmen-Hägersten inom Stockholm stad. Inom Lokalpolisområdet bedrivs ingripandeverksamhet, brottsförebyggandeverksamhet i olika tidsskalor. Utredningsverksamhet, receptions- passverksamhet och kansli/stöd-verksamhet. Polisstationen ligger i närheten av Skärholmen centrum och består idag av ca 120 medarbetare.Arbetsbeskrivning

Vi söker gruppchefer till BF/IGV med placering i Skärholmen
BF/IGV-grupperna ansvarar främst för ingripandeverksamheten, det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet med tyngdpunkt på våra utsatta områden. Grupperna arbetar med händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden där arbetsuppgifterna avgörs utifrån den aktuella lägesbilden. Detta kräver stor flexibilitet och god kommunikationsförmåga. Som gruppchef kommer du vara en del av lokalpolisområdets ledningsgrupp där sker planering och inriktning av verksamheten. Du behöver ha förmåga att jobba för helheten vilket innebär förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens del i ett större sammanhang med utgångspunkt från medborgarperspektivet. Som gruppchef för BF/IGV har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt. Du skapar förutsättningar för dig och din grupp av medarbetares bidrag till polismyndighetens långsiktiga mål och sätter medborgarens bästa i centrum.

Som gruppchef för BF/IGV i Skärholmen

ska du
- inom givna ansvarsområden genomföra verksamhetsuppdrag
- tillsammans med dina medarbetare bidra till förändring- och utvecklingsarbete
- aktivt delta i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara för att arbetsmiljön stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för BF/IGV i Skärholmen

har du
- minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller motsvarande (den senaste femårsperioden)
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

är det meriterande om du har
- ingått i ledningsforum
- chefs-och ledarskapsutbildning
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
- förundersökningsledarutbildning
- operativa ledningsutbildningar

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Susan Friberg, LPO Skärholmen
tfn 010-564 27 84
susan.friberg@polisen.se

Stina Yllequist, HR-konsult
073-0738755
stina.yllequist@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Skärholmen

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24/8 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg