Sök
Stäng Meny

Gruppchef till BF/IGV, lokalpolisområde Kalmar

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Kalmar

Län

Kalmar län

Utlyst

03 april 2024

Ansök senast

24 april 2024

Referensnummer

C186310/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena inom region Syd och har huvudsäte i Kalmar. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden (LPO): Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion och ett områdeskansli.

Lokalpolisområdet utgörs av kommunerna Borgholm, Mörbylånga och Kalmar. LPO Kalmar har drygt 160 medarbetare. Inom LPO Kalmar finns det brottsförebyggande-, ingripande-, hund- och trafikverksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.

Vi jobbar enskilt men framförallt tillsammans för att bidra till helheten. Vi bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för medborgarna i våra kommuner.

Vi söker nu en gruppchef tillika yttre befäl med placering i Kalmar.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som BF/IGV-gruppchef i lokalpolisområde Kalmar

Du kommer att leda en BF/IGV-grupp som till största del arbetar uniformerat med brottspreventiv och händelsestyrd verksamhet. Funktionen som yttre befäl i polisområdet utgår ifrån din funktion som gruppchef, därför behöver du även ha intresse och förmåga att utbilda dig till samt arbeta som yttre befäl.

Som chef för BF/IGV-gruppen rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området brottspreventivt arbete/ingripandeverksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

I lokalpolisområde Kalmar lägger vi stort värde vid att du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, är nyfiken på utveckling och nytänkande samt har förmåga att se till helheten med lösningsfokus för verksamhetens bästa.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • svensk polisexamen.

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av särskilt inriktat brottspreventivt arbete
 • förundersökningsledarutbildning
 • operativ ledningsutbildning.

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Karl Ljungqvist, 070-895 17 33. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Johan Sjögren, 073-079 27 93, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se; Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35; SACO-S Carina Ivarsson, 073-348 37 10 och för ST inom Polisen Johan Källström, 070-279 11 46.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Kalmar
 • Arbetstidsförläggning: periodplanerad arbetstid 5:3

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg