Sök

Gruppchef till Forensisk sektion

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Karlstad

Län

Värmlands län

Utlyst

01 juli 2024

Ansök senast

29 juli 2024

Referensnummer

C200505/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Polisregion Bergslagen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner, som syftar till att framgångsrikt kunna hantera komplexa utredningsärenden. Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av grov brottslighet, brottsofferarbete och kriminalteknik. Forensiska sektionen har som uppdrag att genomföra kriminaltekniska undersökningar av bland annat platser och fordon vid grova brott och vissa mängdbrott. Dessutom ska sektionen hantera spår och gods som inkommer, bidra med råd och information inför forensiska undersökningar samt ansvara för kriminalteknisk beredskap. Forensiska sektionen har även ett forensiskt analysteam som arbetar tillsammans med regionens övriga förmågor inom brottssamordning.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef på den forensiska sektionen kommer du att rapportera till sektionschefen och ingå i sektionens ledningsgrupp. Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. I det ingår att förmedla en insikt om Polismyndighetens roll i rättsstaten. Hon eller han ger klara instruktioner och ställer tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar. Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Ledarskapet baseras på dialog och öppen kommunikation och är anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Som chef ansvarar du för utvecklingssamtal och lönesamtal/lönesättande samtal. Du har verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen. Som chef för grupp 2 på forensisk sektion har du i huvudsakverksamhetsansvar för kriminaltekniker som är placerade inom polisområde Värmlands geografiska område.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Ingå i sektionens ledningsgrupp
 • Tillsammans med ledningsgruppen ansvara för den forensiska verksamheten i Region Bergslagen
 • Tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens förändrings-och utvecklingsarbete
 • Ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt
 • fokus på helheten
 • Tillsammans med dina medarbetare ansvara för den forensiska verksamheten inom ditt funktionella och geografiska
 • område men med ett regionalt fokus
 • Företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • B-körkort
 • Polisexamen i enighet med Polisförordningen (2014:1104) eller en akademisk examen inom exempelvis forensisk vetenskap eller naturvetenskap

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Ingått i ledningsforum
 • Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • Erfarenhet av och/eller utbildning inom den forensiska verksamheten
 • Erfarenhet av polisens utredningsarbete
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • Erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem eller kvalitetsarbete

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Christoffer Rosenhall, Rekryterande chef
010-56 705 33
christoffer.rosenhall@polisen.se

Mirjana Daneskär, HR-konsult
mirjana.daneskar@polisen.se

Övrig information

Kontaktpersoner Facklig företrädare
Fackliga företrädare för Polisförbundet, SEKO polisen, SACO-S och ST nås via Polisens växel 114 114.

Anställning
 • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
 • Placering i Karlstad

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg