Sök

Gruppchef till hundgruppen

Organisation

Polisregion Nord

Kommun

Umeå

Län

Västerbottens län

Utlyst

12 juni 2024

Ansök senast

02 augusti 2024

Referensnummer

C197729/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Västerbotten är ett av polisområdena i region Nord och har verksamhet i hela Västerbottens län som består av 15 kommuner. Polisområdet är indelat i tre lokalpolisområden: Umeå, Södra Lappland och Skellefteå. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli. Hund-och insatsverksamheten är också organisatoriskt placerad på polisområdesnivå.

Polishundverksamhetens uppdrag innefattar i huvudsak områdena: rädda liv, medverka till bättre utredningsresultat, ökad lagföring samt brottsförebyggande arbete utifrån lokala problembilder.

Vi söker nu gruppchef till hundgruppen i polisområde Västerbotten med placering i Umeå eller Skellefteå.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef inom hundverksamheten ansvarar du för polisområdets samlade hundverksamhet, vilken omfattar både patrullhundar och specialsökhundar. Utöver ditt generella gruppchefsuppdrag ansvarar du även för att tillsammans med hundgruppens instruktörer planera och genomföra den löpande kompetensutvecklingen inom hundverksamheten samt medverka och fatta beslut om inköp och kassationer av hundar.

Du samverkar med den regionala hundprocessledaren samt med den nationella polishundtjänsten i frågor som berör dressyr och kompetensutveckling vad gäller tjänstehund samt utbildning för hundförare. Vidare ingår du i den regionala hundberedskapen och har regelbunden beredskap.

Som gruppchef har du också ett nära samarbete med annan operativ verksamhet.

Uppdraget som gruppchef för hundgruppen
Som chef för hundgruppen rapporterar du till polisområdeschefen. Du har särskilt ansvar för hundgruppens verksamhet och dess resultat men du förväntas också ta ansvar för polisområdets/regionens samlade operativa verksamhet. Som gruppchef har du ett nära samarbete med annan operativ verksamhet och är med och bidrar utifrån ett helhetsperspektiv.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
  • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
  • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
  • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
  • svensk examen Polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman med godkänd aspirantutbildning


  • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
  • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
  • ingått i ledningsforum
  • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och eller strategisk nivå
  • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

Kontaktpersoner

Anna Jonsson, Rekryterande chef, PO Västerbotten
010-568 20 55
070-209 21 87

Övrig information

Anställning: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Arbetsort: Umeå eller Skellefteå
Funktion: Chef grupp

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg