Gruppchef till Kansligruppen, Regionkansli Nord med placering Umeå

Organisation

Polisregion Nord

Kommun

Umeå

Län

Västerbottens län

Utlyst

26 oktober 2022

Ansök senast

09 december 2022

Referensnummer

C109533/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polisregion Nord omfattar de fyra nordligaste länen i Sverige, har drygt 2200 anställda och består av fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. I lokalpolisområdena arbetar man med lokala mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna. Regionen är också indelad i tre regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten och en Regionkanslisektion som lyder direkt under regionpolischefen.

Regionkansliets huvudsakliga uppgift är att ge stöd till regionpolischefen samt planera och följa upp verksamheten på övergripande nivå inom regionen. Regionkansliet i polisregion Nord är en sektion som består av sex grupper. Kansligruppen, Intern service, Gruppen för skiljande och disciplinärenden (GSD) samt tre Operativ verksamstyrningsgrupper vilka delat polisregionen i Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrland/Jämtland.

Kansligruppen är ett administrativt stöd till regionledningen med ansvar för att stödja, samordna, utveckla och förvalta verksamheten inom polisregionen. Uppdraget innebär bl.a. att samordna övergripande frågor inom kärnverksamheten både ur ett strategiskt och ur ett operativt perspektiv. Kansligruppen består bland annat av samordnare för UL, BF samt Utbildning. Här finns RMA funktionen, beredare och handläggare för ledningsgruppsmöten samt VSA funktioner.

Vi ska nu tillsätta en gruppchef för Kansligrupp 1, placering i Umeå.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid kansligruppen rapporterar du till regionkanslichefen där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs inom Regionkansliet samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Vid kansligruppen finns en mängd funktioner som dels har utpekade regionala uppdrag, men även handläggare som arbetar med uppdrag inom sina kompetensområden. Regionkansliet och kansligruppen ska stödja varandra i sina respektive uppdrag och därigenom bidra till en professionell och effektiv verksamhet. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhetsområden och dess resultat. Kansligruppen har, liksom hela regionkansliet till uppdrag att stödja regionpolischefen, biträdande regionpolischefen och kanslichefen i deras forum. Till detta kommer att även stödja övriga ledningsfunktioner i polisregionen utifrån kompetens och behov. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • Svensk polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104) med godkänd aspirantutbildning och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

 • Du kommer att arbeta med många olika personer vilket ställer stora krav på att du har hög social kompetens och god förmåga att samarbeta. Uppdraget ställer krav på att du är noggrann och strukturerad. Du behöver vara prestigelös och ha lätt för att skapa förtroendefulla kontakter.

  När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Lars L. Kelly , Chef Regionkansliet
010-568 20 56
070-234 94 59

Helena Forsgren, HR-konsult
073-074 80 76
helena.forsgren@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord nås via växel 114 14

Övrig information

Tillsvidareanställning som polisinspektör resp. handläggare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstidsförläggning: Flexibel arbetstid
Placering: Umeå

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 9 december 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg