Gruppchef till områdespolisgrupp, lokalpolisområde Nybro

Organisation

Polisregion Syd

Län

Kalmar län

Utlyst

11 maj 2022

Ansök senast

24 maj 2022

Referensnummer

C88501/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena inom Polisregion Syd. I polisområdet ingår Kalmar län och Kronobergs län. Geografiskt är detta region Syds största polisområde och det är också ett av de största i landet. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden - Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. Inom polisområdet finns även kansli, utredningsjour och utredningssektion.

Lokalpolisområde Nybro består idag av tre BF/IGV-grupper, en grupp inom utredningsverksamheten och en grupp inom stöd/service. I den kommande ambitionshöjningen finns beslut om en utökning med en områdespolisgrupp. I dagsläget finns områdespoliserna placerade i Nybro och Tingsryd.

Till uppdraget som chef vid områdespolisgruppen söker vi dig med ett stort intresse för det brottsförebyggande och trygghetsskapande polisarbetet. Funktionen har placeringsort Nybro.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för områdespolisgruppen i lokalpolisområde Nybro

Områdespolisgruppen i lokalpolisområde Nybro har som sitt uppdrag att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete men deltar även i det repressiva arbetet utifrån framtagen lokal problembild. Som gruppchef för områdespolisen kommer du att planera, analysera, genomföra och följa upp operativa och samverkande åtaganden i lokalpolisområdet. Du kommer tillsammans med ledningsgruppen i lokalpolisområdet verka för att operativa prioriteringar enligt medborgarlöften och beslutad veckoinriktning blir genomförda.

Arbetet bedrivs i huvudsak i uniform men även civilt. I gruppen kommer det att finnas NIGS-kompetens som leds av gruppchefen. Målsättningen är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha goda kunskaper om sitt område. Medarbetarna i gruppen ska ha förmåga att arbeta uppsökande, brottsbeivrande och utredande. Gruppen ska arbeta med stor flexibilitet med fokus på lokal problembild och lokala nätverk. Som gruppchef kommer du att samverka med bl.a. lokala underrättelsesamordnare och kommunpoliser. Du kommer även samverka med externa samverkansparter såsom kommun och andra samhällsaktörer.

Funktionen som yttre befäl i polisområdet kan komma att ingå i din funktion som gruppchef, därför ser vi gärna att du har intresse och förmåga att utbilda dig till samt arbeta som yttre befäl.

Som chef för områdespolisgruppen i lokalpolisområde Nybro rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom gruppens arbetsområde och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande alternativt minst 3 månader genomfört chefsförsörjningsprogram på direkt nivå vid ansökningstillfället och där programmet ska ha fullföljts vid tillträdesdag
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • svensk polisexamen.

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av problemorienterat brottsförebyggande polisarbete
 • förundersökningsledarutbildning
 • operativ ledningsutbildning
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Lotta Petersson, 076-145 24 40. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Annelie Larsson, 076-768 24 50, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se; Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35; ST inom Polisen Johan Källström, 070-279 11 46. Saco-S region Syd nås via polisens växel, 114 14.

Övrig information

Anställning
- Tillsvidareanställning som polisinspektör med funktion som gruppchef.
- Placeringsort: Nybro

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24 maj 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg