Gruppchef till områdespolisgrupp NIGS i lokalpolisområde Eslöv

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Eslöv

Län

Skåne län

Utlyst

16 mars 2023

Ansök senast

30 mars 2023

Referensnummer

C130261/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Syd består av Blekinge län, Kalmar län, Kronoberg län och Skåne län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Södra Skåne är ett av polisområdena i region Syd. Det geografiska området omfattar 16 kommuner. Polisområde Södra Skåne är indelat i fem lokalpolisområden: Eslöv, Kävlinge, Lund, Trelleborg och Ystad. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion och ett områdeskansli.

Lokalpolisområde Eslöv ingår i polisområde Södra Skåne. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som Gruppchef för BF/IGV Eslöv:
Som gruppchef för områdespolisen med NIGS-kompetens består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att jobba mot den lokala lägesbilden såväl i uniform som civilt. Arbetet innebär också att man ska tillvarata lokalpolisområdets behov av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta innebär bland annat att planera, genomföra och följa upp operativa och samverkande åtaganden i lokalpolisområde Eslöv.
Medarbetarna i gruppen ska ha förmåga att arbeta uppsökande, brottsbeivrande och utredande. Gruppen ska arbeta med stor flexibilitet med fokus på lokal problembild och lokala nätverk. Som gruppchef kommer du samverka med bl.a. lokala underrättelsesamordnare och kommunpoliser, där din grupp är ett verktyg för att omhänderta ett strategiskt brottsförebyggande arbete tillsammans med kommunpoliserna. Du kommer även samverka med externa samverkanspartners såsom kommun och andra samhällsaktörer och även omhänderta de externa överenskommelser om samarbete som vi har med denna typ av samverkanspart.

Som gruppchef för BF/IGV rapporterar du till Lokalpolisområdeschefen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom det brottsförebyggande området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • polisexamen enligt polisförordningen

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • erfarenhet av att ha arbetat med spaning
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av områdespolisverksamhet
 • erfarenhet av samverkan med andra myndigheter
 • goda kunskaper i brottsförebyggande metoder och är väl förtrogen med Polisens strategi för brottsförebyggande arbete
 • erfarenhet av planering av polisiära insatser

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Veronica Ek, LPO-chef
0703-054 234
veronica.ek@polisen.se

Johanna Tapper, HR-konsult
0730-88 38 76
johanna.tapper@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Leif Östberg 010-56 16 984, SEKO Polisen Monica Veberg 070 549 11 35, Fackförbundet ST och SACO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning:
 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med funktion som gruppchef
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Eslöv
 • Arbetstidsförläggning: Periodplanering 5:3

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 30 mars 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg