Sök
Stäng Meny

Gruppchef till Polisens kontaktcenter, operativt ledningsstöd, Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

12 februari 2024

Ansök senast

26 februari 2024

Referensnummer

C177611/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta gör vi genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Syd. Enheten samverkar även med nationella operativa avdelningen och övriga regioner.

Polisens kontaktcenter i region Syd är regionens största sektion och är en central del av polisens service till allmänheten med målsättningen att ha utmärkt tillgänglighet, bemötande och kvalitet. Uppdraget är att vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. Polisens kontaktcenter har i dag som uppgift att ta emot anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott. PKC Syds arbete utförs både från Malmö och från Kalmar i dag, men kommer även att etablera en verksamhet i Ronneby i slutet av 2024.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för PKC
Som chef för PKC rapporterar du till sektionschef samt ingår i ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Det viktigaste uppdraget för det operativa ledningsstödet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för sina kollegor i den operativa verksamheten. Gruppen är en del i planering, genomförande, uppföljning och analys av verksamhetens alla delar.
Medarbetarna i grupper arbetar primärt med rekrytering, planering, uppföljning, IT/Teknik, utbildning samt metodutveckling både inom service och inom utredning och lagföring.

Arbetsuppgifter som operativt ledningsstöd:
 • Inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • Tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • Ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare.
 • Ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • Jobba med aktivt och närvarande ledarskap som dagligen coachar, motiverar, stödjer och skapar förutsättningar för sina medarbetare att lyckas i sitt uppdrag
 • Förändra och utveckla verksamheten för att bidra till en bättre Svensk Polis
 • Företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Som gruppchef för den operativa ledningsstödsgruppen arbetar du i nära samarbete med den strategiska ledningen och ingår i sektionens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare,
 • projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde inom sådant som inköp, rekrytering, uppföljning, arbetsmiljöarbete och planering
 • Polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman alternativt en akademisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant
 • ingått i ledningsforum
 • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska


 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av operativa enhetens verksamhetsområde
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Johanna Hasselquist, Sektionschef PKC Syd
0730 82 43 77
johanna.hasselquist@polisen.se

Linda Broberg, tf Sektionschef PKC Syd
0733 75 12 12
linda.broberg@polisen.se

Hanna Ryne, HR-konsult, för frågor om rekryteringsprocessen.
076 117 71 50
hanna.ryne@polisen.se

Fackliga företrädare

SEKO Polisen Monica Veberg
070 549 11 35

Polisförbundet Mirja Appelin
0725 60 71 50

ST Polisen och SACO-S nås via
114 14

Övrig information

Placeringsort: Malmö, med resor i arbetet mellan verksamheterna

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 26/2 2024. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg