Sök
Stäng Meny

Gruppchef till polisområde Malmös kansli

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

28 mars 2024

Ansök senast

24 april 2024

Referensnummer

C185762/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Malmö är det största polisområdet i region Syd och här arbetar idag omkring 1000 medarbetare. Polisområdet täcker ett geografiskt område motsvarande gränsen för Malmö stad med ett invånarantal idag strax över 357 000. Polisområdet Malmö består av ett områdeskansli, utredningsjoursektion, utredningssektion, sektion för brott i nära relation samt lokalpolisområdena Malmö Norr och Malmö Söder. Under året kommer organisationen förändras då vi går från två lokalpolisområden till fyra.

Områdeskansliet stödjer polisområdesledningen med planering och uppföljning av verksamheten på övergripande nivå utifrån Polismyndighetens strategiska mål samt samordnar, utvecklar och driver övergripande frågor för polisområdet.

Vi jobbar enskilt men även tillsammans för att bidra till helheten. Vi bidrar till att skapa förutsättningar för en bra verksamhet i polisområde Malmö. Vi gör det tillsammans!

Vi söker nu en gruppchef till polisområde Malmö kansli.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef vid polisområde Malmö kansli

Som chef för kansligruppen rapporterar du till kanslichefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

I din roll som gruppchef ansvarar du för att gruppens arbete utförs medarbetardrivet och i en sund arbetsmiljö. I uppdraget ingår även ansvar för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för medarbetarna i gruppen. Du förväntas delta aktivt i att utveckla och se helheten både lokalt, regionalt och nationellt.

Svaromål som sektionschef kan förekomma vid kanslichefens frånvaro.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har

 • minst två års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef med personalansvar under den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman eller akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant alternativt annan utbildning eller flerårig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har

 • ingått i ledningsforum på polisområdes- eller enhetsnivå
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet från att arbeta med verksamhetsstödjande processer
 • arbetslivserfarenhet av att driva uppföljnings- och/eller utvecklingsprocesser.

Kontaktpersoner

Vid frågor om uppdraget kontakta Ann Silbersky Isaksson, kanslichef polisområde Malmö, på telefon 070-371 03 73. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult Caroline Ek, på telefon 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Henrik Arvidsson, 070-560 19 04; Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35; SACO-S Carina Ivarsson, 073-348 37 10 och ST inom Polisen region Syd nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör alternativt handläggare med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Malmö

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg