Gruppchef till Stöd och service 1, Mölndal

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Mölndal

Län

Västra Götalands län

Utlyst

25 januari 2023

Ansök senast

08 februari 2023

Referensnummer

C122537/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polisregion Väst
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, under-rättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverk-samheten.

Polisområde Storgöteborg
I polisområde Storgöteborg bor närmare en miljon invånare. Vårt geografiska område spänner över sju kommuner från storstadsmyller till landsbygd. Polisområde Storgöteborg är indelat i fem lokalpolisområden: Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. På polisområdesnivå organiseras utredningsverksamheten i utrednings-jour och utredningssektion. Vidare finns ett polisområdeskansli.

Lokalpolisområde Storgöteborg syd ingår i polisområde Storgöteborg. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.

Lokalpolisområde Storgöteborg Syd söker en chef som på direkt nivå ska leda Stöd och service gruppen 1

Stöd och service gruppen 1 består av en gruppchef och 10 medarbetare med bred arbetserfarenhet i funktioner som kommunpoliser, planerare, FU-ledare samt operativ samordnare. Inom gruppen hanteras mångsidiga och utvecklande verksamhetsfrågor i den lokala polisverksamheten samt gentemot samverkande kommuner.

Gruppens övergripande uppdrag är bland annat att ansvara för upprätthållandet av den övergripande operativa lägesbilden i lokalpolisområdet, säkerställa den operativa planeringen på lokalpolisområdesnivå, aktivitetsplanering, övergripande FU-ledning, omvärldsbevakning samt framtagandet av strategiskt underlag som ligger till grund för ledningens beslut.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området Stöd och service 1 och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

I ditt uppdrag har du personal- och arbetsmiljöansvar för din grupp. I uppdraget är det viktigt att kunna se och behålla ett helhetsperspektiv på verksamheten, att kunna hantera och prioritera bland flera och många pågående processer samtidigt, samt utveckla hållbara strukturer för effektivitet och spårbarhet inom arbetet.

Inom ramen för ditt uppdrag kan du komma att svara för lokalpolisområdeschefen/biträdande lokalpolisområdeschefen i deras frånvaro.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare eller projektledare
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde med fokus på aktivitets- och operativ planering
 • polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt lägst gymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av likvärdigt arbete inom Polismyndigheten som arbetsgivaren bedömer relevant.

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Christian Nylén, Chef Lokalpolisområde Storgöteborg Syd
010 - 56 51961

Iwona Appelqvist, HR-konsult
Nås via Polisens växel, 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Väst, ST inom Polisen, SEKO Polisen och SACO-S , Fackliga företrädare
Nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Mölndal

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 8 februari 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg