Sök

Gruppchef till utredningsgrupp lokalpolisområde Helsingborg

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Helsingborg

Län

Skåne län

Utlyst

30 maj 2024

Ansök senast

15 juli 2024

Referensnummer

C195934/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Syd sträcker sig över fyra län; Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och omfattar såväl storstäder som landsbygd. I regionen bor drygt 1,9 miljoner invånare. De 58 kommunernas utmaningar skiljer sig åt. Vissa har drabbats av omfattande grov brottslighet medan andra mer en vardagsbrottslighet som påverkar många människor. För polisen i region Syd är det en självklarhet att hantera hela bilden. Det är vårt ansvar och uppdrag att lyssna på alla våra medborgare och jobba mot den brottslighet som de anser vara ett hinder för den vardagliga tryggheten. Polisens vision är att vara en polis som gör hela Sverige tryggt och säkert.

Polisområde Nordvästra Skåne är ett av polisområdena inom region Syd och sträcker sig över elva kommuner. Polisområde Nordvästra Skåne är indelat i fyra lokalpolisområden: Helsingborg, Ängelholm, Klippan och Landskrona. På polisområdesnivå finns utredning- och utredningsjourssektioner samt ett polisområdeskansli som är beläget i Helsingborg.

Lokalpolisområde Helsingborg är ett av landets största lokalpolisområden med 26 grupper och närmare 300 medarbetare. Utredningsverksamheten är fördelad i fyra utredningsgrupper. I utredningsgrupperna utreds bland annat mängdbrott, vilket innefattar många olika brott, såsom stölder, rån, misshandel, narkotikabrott och vapenbrott samt ungdomsärende men även andra brottstyper förekommer. Lokalpolisområdet ansvarar även för utredning av polisområdets samlade trafikbrott.

Vi söker nu en gruppchef till Utredningsgrupp 3 vid lokalpolisområde Helsingborg med särskild inriktning på ungdomsutredningar.

Arbetsbeskrivning

Som chef för utredningsgruppen:

ska du
 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • tillsammans med FU ledare och medarbetare driva och utveckla arbetet enligt den nationella utredningsstrategin.

 • är du
 • verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104) alternativt relevant högskoleutbildning
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare eller projektledare den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • förundersökningsledarutbildning
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor gällande tjänsten, kontakta biträdande lokalpolisområdeschef Christian Magnusson, tfn 0768694904. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult Joakim Strömbäck tfn 0761-302702 alternativt joakim.stromback@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco-s Carina Ivarsson 0733483710, Polisförbundet, Seko Polisen och ST nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Arbetsort: Helsingborg
Arbetstid: dagtid med flex
Tillsvidareanställning som polisinspektör alternativt handläggare med funktion som gruppchef.

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Intervjuer för tjänsten är på grund av semestertider planerade att hållas under vecka 34.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg