Sök

Gruppchef till Utredningssektionens spaningsverksamhet, Polisområde Värmland

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Karlstad

Län

Värmlands län

Utlyst

05 juli 2024

Ansök senast

04 augusti 2024

Referensnummer

C201566/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polisregion Bergslagen

Polisregion Bergslagen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Värmland

Polisområde Värmland är ett av tre polisområden i region Bergslagen med huvudsäte i Karlstad. Det geografiska området sträcker sig över 16 kommuner. Polisområde Värmland är indelat i fyra lokalpolisområden: Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Torsby. På polisområdesnivå finns även en utredningssektion samt ett kansli.

Utredningssektionen

Utredningssektionen i polisområde Värmland är organiserad i grova brott, spanings- och beslagsverksamhet, brott i nära relation, bedrägeribrott samt utredningsjour. Utredningssektionen ansvarar för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel.

Nu söker utredningssektionen en chef som på direkt nivå ska leda en av spaningsgrupperna, med placering i Karlstad.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef kommer du att ha huvudansvaret för en av spaningsgrupperna inom Polisområdet med inriktning mot dold personspaning, men även andra brott som hanteras på sektionen kan vara aktuella. Du kommer att få stor frihet att utforma ditt uppdrag samtidigt som det finns ett aktivt samarbete och stöd mellan övriga gruppchefer inom sektionen. Som gruppchef har du det fulla personal- och arbetsmiljöansvaret och leder, i samverkan med polisområdets spaningsledare, gruppen i det dagliga arbetet. Arbete på annan ort både inom och utanför regionen kommer att bli aktuellt.

Den eftersträvade verksamhetskulturen är ett tillitsbaserat ledarskap som säkerställer förståelse, tillit, motivation samt delaktighet hos våra medarbetare.

I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av Utredningssektionens ledningsgrupp, som fattar beslut gällande alla verksamhetsområden inom sektionens uppdrag. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av spanings- områdespolis- och/eller utredningsverksamhet
 • polisexamen

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av att arbeta med hemliga tvångsmedel, personspaning (NPS) och/eller ingripandespaning (NIGS)
 • NPS och/eller NIGS utbildning

 • Observera att det ska tydligt framgå på vilket sätt du uppfyller ovan krav

  När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Staffan Sundgren , Rekryterande chef
070-6096792
staffan.sundgren@polisen.se

Jennifer Prim, HR-konsult
jennifer.prim-citraro@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via polisen växel på 114 14

Övrig information

Arbetsort: Karlstad
Arbetstid: Arbetstiderna är förlagda på tvåskift, helgtjänstgöring förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Chef grupp

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg