Sök

Gruppchef till verksamheten inom stöd/service, lokalpolisområde Växjö

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Växjö

Län

Kronobergs län

Utlyst

04 juli 2024

Ansök senast

11 augusti 2024

Referensnummer

C201371/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Lokalpolisområde Växjö består av Växjö och Alvesta kommuner. I lokalpolisområdet finns idag tio BF/IGV-grupper, två utredningsgrupper samt två stöd/service-grupper. Inom lokalpolisområdets olika inriktningar finns ingripandeverksamhet, trafikverksamhet, hundverksamhet, receptionsverksamhet, utredningsverksamhet, riktat arbete mot särskilt prioriterade området Araby samt stöd- och serviceverksamhet för hela polishuset Växjö.

Till lokalpolisområde Växjö söker vi nu en gruppchef inom stöd- och serviceverksamheten.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för stöd/service-grupp

Som chef för en stöd- och servicegrupp i lokalpolisområde Växjö rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Grupp stöd/service 1
Lokalpolisområdets grupp för stöd/service 1 har huvudsaklig inriktning mot den interna stöd- och serviceverksamhet. I gruppens arbete ligger bl.a. att utveckla och driftsäkra lokalpolisområdets operativa planering, ledning och uppföljning, personalplanering, kommunpolisverksamhet, krisberedskaps- och miljöledningsarbete samt vår egenkontroll och hantering av hus-, fordon- och lokalfrågor. I gruppens uppgifter ingår även delgivningshandläggning. I verksamhetsuppdraget finns även polisens säkerhetsarbete på Småland Airport samt säkerhetsfrågor inom de olika polishusen inom det geografiska området.

För gruppchefsrollen ingår dessutom ett ansvar för lokalpolisområdets kanslibrevlåda och PÄR-administration, vilket innebär handläggning och beredning i olika frågor. Dessa arbetsuppgifter har gruppcheferna inom stöd och service ett gemensamt ansvar för.

Kvalifikationer

- svensk polisexamen enligt Förordning (2014:1105)
- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
- erfarenhet av verksamhet inom lokalpolisområde eller på polisområdesnivå

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har
- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
- ingått i ledningsforum
- erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
- erfarenhet i kanslifunktion vid lokalpolisområde med inriktning mot planering, externa samarbetsparter/kommunpoliser
- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

  • Analys och helhetssyn
  • Mål och resultat
  • Utveckling och förändring
  • Social säkerhet
  • Muntlig och skriftlig kommunikation
  • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/Ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Intervjuer är planerade efter sommaren

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Anna Lindell, 010-5668690

Vid frågor om processen kontakta HR-konsult Patricia Plajer, patricia.plajer@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Hanna Hansson Fransson, 0725-263 518, polisforbundet.kalmar-kronoberg@polisen.se Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35 ST Johan Källström 0702-791146 SACO-S Region Syd, saco-s.regionsyd@polisen.se

Övrig information

Arbetsort: Växjö
Arbetstid: dagtid flex
Tillträde: enligt överenskommelse
Funktion: chef grupp
Anställningsbenämning: Polisinspektör

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg