Gruppchef till Verkställighetsgrupp, vid Gränspolisenheten, Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

01 augusti 2022

Ansök senast

22 augusti 2022

Referensnummer

C96900/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Vill du vara med på en stimulerande resa i ett samhällsviktigt verksamhetsområde som är under kontinuerlig utveckling? Sök till Gränspolisenheten i region Stockholm.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Stockholm består av fyra polisområden inklusive Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Gränspolisenheten består av ca 450 medarbetare som inom hela Region Stockholm bl.a. arbetar med gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställigheter av beslut om avvisning och utvisning samt spaning och utredning avseende människosmuggling och andra brott mot utlänningslagen. Gränspolisenheten bedriver också utredning och spaning avseende gränsöverskridande internationell grov organiserad brottslighet och har det regionala ansvaret för internationella kontakter.

Utredningssektionen som är en sektion på enheten består av totalt åtta grupper, varav två spaningsgrupper, en utredningsgrupp, 3 verkställighetsgrupper, en jourgrupp och en expeditionsgrupp.

Enhetens verkställighetsgrupp 4 består av i nuläget av 8 medarbetare där gruppens övergripande uppdrag består av utredningsarbete/handläggning av förvaltningsärenden enligt utlänningslagen. Detta innebär ärenden överlämnade av Migrationsverket på tvång samt avvikna personer med verkställbart beslut om avvisning, utvisning eller överföring enligt Dublinförordningen. I gruppen handläggs även ärenden där beslut om utvisning fattats av domstol samt Polismyndighetens egna beslut om avvisning. Gruppens arbete präglas av intern och extern samverkan med bl.a. Migrationsverket och Kriminalvården men även med utländska beskickningar och Polismyndighetens Nationella Operativa Avdelning.
Det är ett stort fokus politiskt fokus på verksamhetsområdet och vi söker nu en gruppchef som kan vara med och leda arbetet på sektionen.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för verkställighetsgrupp 4 leder du personalen i det vardagliga arbetet, du samverkar med övriga gruppchefer vid utredningssektionen och tar ansvar för att verksamhetens uppdrag utförs.

Som chef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för enhetens/sektionens /gruppens verksamhet inom området verkställighet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom utredningssektionen innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga och tillsammans med sektionschef, gruppchefer och medarbetare ansvarar du och verka för en miljö och kultur som stimulerar till samarbete, kreativitet och utveckling.

Kvalifikationer

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • svensk polisexamen alternativt för funktionen relevant akademisk utbildning eller motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av administrativa datasystem

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Christina Stenbäck, Sektionschef
073-8361600

Caroline Andersson (vecka 31-32), Gruppchef
073-073 63 74

Fackliga företrädare

Mats Johansson, Polisförbundet
073 940 42 91

SACO, ST, SEKO Polisen
nås via 11414

Övrig information

Anställningen
 • Tillsvidareanställning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid ort Stockholm, Kungsholmen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 22 augusti 2022. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult Monika Gråhammar tfn 072 511 88 29.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg