Sök

Gruppchefer till bild- och ljudanalyssektionen NFC

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Kommun

Linköping

Län

Östergötlands län

Utlyst

01 juli 2024

Ansök senast

23 juli 2024

Referensnummer

C200616/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 38 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför NFC forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi har elva driftställen, vårt största labb och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

Inom sektionen för bild- och ljudanalys har vi en samlad kompetens inom ämnesområdena bild-, video-, och ljudanalys, bild- och ljudrelaterad biometri, jämförande bild- och ljudundersökningar, sensorteknik, forensisk fotografering samt automatisk bildanalys och forensisk AI. Sektionen har i uppdrag att inom verksamhetsområdena genomföra forensiska undersökningar och analyser, fortlöpande bedriva metodutveckling, vidareutveckla den forensiska processen, bedriva undervisning samt vara ett expertstöd inom rättsväsendet. Vi är omkring 80 medarbetare och finns i både Linköping och Malmö. Verksamheten växer och nu söker vi två gruppchefer till områdena Bildanalys respektive Tal- och ljudanalys i Linköping. Du behöver inte vara expert inom gruppernas ämnesområden men kunskaper inom dessa områden är meriterande.

Gruppen för Bildanalys arbetar med att utföra äkthetsundersökningar av bild och video, kameraidentifiering, återskapande av bild- och videoinformation, hastighetsberäkning i film mm. Utöver detta har gruppen ett stort fokus på arbete med processrelaterade frågor och utvecklingsarbete inom bildanalysområdet för hela Polismyndigheten.

Gruppen för Tal- och ljudanalys arbetar med att utföra jämförande forensiska undersökningar med koppling till tal. En forensisk talarjämförelse utförs i syfte att bedöma huruvida inspelat tal som förekommer i olika ljudinspelningar kommer ifrån samma talare. Gruppen jobbar också med hörbarhetsförbättringar av inspelat material, äkthetsundersökning av ljud samt diverse frågeställningar som kan dyka upp i en utredning inom ämnesområdet.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, eller liknande den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten
 • kandidatexamen med inriktning mot datateknik, teknisk fysik, medieteknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
 • erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom relevant område (exempelvis utbildningsområdena datateknik, teknisk fysik, medieteknik)
 • Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av bildanalys- eller ljudanalysområdet
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda verksamhet med fokus på forskning och utveckling
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Klas Brorsson Läthén , tf sektionschef
klas.brorsson@polisen.se

Anna Billengren, HR-konsult
anna.billengren@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-56 38710; ST Johan Källström 0702791146 SEKO Polisen Karna Tillheden, tfn 0732490422; SACO Fanny Carlström Plaza, tfn 010 562 8446

Övrig information

Anställning
 • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Linköping

Intervjuer planeras att hållas under vecka 34.
Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryterings-processer. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.
Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande
Läs mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg