Gruppchefer till Joursektionen, PO Stockholm City

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

16 mars 2023

Ansök senast

30 mars 2023

Referensnummer

C130201/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polismyndigheten, region Stockholm, har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden; City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Stockholm City omfattar geografiskt de centrala delarna av Stockholms stad samt Lidingö stad. Polisområdet består av två lokalpolisområden, Södermalm och Norrmalm, samt ett antal sektioner och kansli. Bland dessa ingår BIN, Grova brott, Operativt stöd, Joursektion och områdeskansli

Joursektionen PO City
Joursektionen består av 15 grupper och bedriver verksamhet både i kvarteret Kronoberg och på Södermalms polisstation.

Sektionens uppdrag är att i ett tidigt skede möta upp och hantera polisområdets inflöde av brottsanmälningar, både med och utan frihetsberövade, identifiera seriebrottslighet, hantera myndighetsbeslut samt hantera handräckningsuppdrag. Utöver det så ansvarar joursektionen för polisområdets arbete med regeringsuppdraget snabbare lagföring.

Nu söker Polisområde Stockholm City gruppchefer till Joursektionen och våra jourutredargrupper.

Arbetsbeskrivning

Som chef inom Joursektionen rapporterar du till sektionschef samt ingår i utredningssektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har stort ansvar för sektionens ärendehantering, utveckling, uppföljning och resultat i din roll. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Svensk godkänd polisexamen
 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Förundersökningsledarutbildning samt praktisk erfarenhet av förundersökningsledning
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • Ingått i ledningsforum

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.


Kontaktpersoner

Madeleine Segersten, Rekryterande chef
Nås via Polisens växel 11414
madeleine.segersten@polisen.se

Sara Holmqvist, HR-konsult
Nås via Polisens växel 11414
sara.holmqvist@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO
Nås via Polisens växel 11414

Övrig information

Placering Kungsholmen eller Södermalm

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg