Sök

Gruppchefer till utredningsjoursektionens bedrägeri-/mängdbrottsgrupp i Solna

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Solna

Län

Stockholms län

Utlyst

10 maj 2024

Ansök senast

27 maj 2024

Referensnummer

C192470/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

PO Stockholm Nord
I polisområde Stockholm nord bor närmare en miljon invånare. Ännu fler arbetar, passerar och vistas här varje dag. Vårt geografiska område sträcker sig över 14 kommuner - från delar av Stockholm stad med Sveriges nationalarena till förort, landsbygd och skärgård ut till Sveriges territorialvattengräns i öst. Polisområde Stockholm nord är indelat i sju lokalpolisområden: Norrtälje, Södra Roslagen, Sollentuna, Solna, Järva, Järfälla och Vällingby. På polisområdesnivå finns utredningsjoursektionen, grova brottssektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation och sektionen för operativt stöd. Vidare finns ett polisområdeskansli.

Utredningsjoursektionen
Utredningsjoursektionens verksamhet är i huvudsak lokaliserad i Solna, men det finns också en grupp med tillhörande arrest i Norrtälje. Utöver jourverksamheten vars inflöde innefattar många grova brott hanterar och slutför Utredningsjoursektionen större delen av PO Nords mängdbrott.

Sektionens uppdrag är att i ett tidigt skede möta upp och hantera polisområdets inflöde av brottsanmälningar, både med och utan frihetsberövade, identifiera seriebrottslighet, hantera myndighetsbeslut och handräckningsuppdrag. Utöver det så ansvarar Utredningsjoursektionen för polisområdets arbete med regeringsuppdraget snabbare lagföring. Arbetet sker dygnet runt årets alla dagar.

För att omhänderta och hantera en komplex lägesbild i ett ständigt föränderligt samhälle pågår både nationellt och regionalt arbete för att stärka Utredningsjoursektionerna och de funktioner som finns i linjen dygnet runt. Utredningsjoursektionerna har påbörjat förändringsprocesser enligt en regional handlingsplan som handlar om ökad kontinuitet och kompetens hos jourförundersökningsledare, ökad andel fast resurs, stärkt ledningsförmåga och grupptillhörighet, ökad operativ förmåga och kvalitet i utredningarnas inledande fas. Rätt ärenden ska prioriteras enligt UL-strategin och fler ärenden ska avslutas i jourmiljön. Vi söker nu en gruppchef till bedrägerigruppen (UJ22) samt en gruppchef till mängdbrottsgruppen (UJ20), båda med placering i Solna.

Arbetsbeskrivning

Som chef på utredningsjoursektionens bedrägeri-/mängdbrottsgrupp rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ansvar för polisområdets hantering av främst bedrägeri- och mängdbrott och att dessa ärenden bereds, prioriteras och utreds enligt polismyndighetens utredningsstrategi. Grupperna består av administratörer, utredare och förundersökningsledare. Grupperna kommer arbeta i nära samverkan med polisområdets övriga verksamheter inom kriminell ekonomi. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet från utredande verksamhet
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • erfarenhet av utredningsledning
 • erfarenhet av arbete kopplat till ekonomisk brottslighet

 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Mattias Tillberg, Sektionschef
mattias.tillberg@polisen.se

Ola Lindgren , T.f Biträdande sektionschef, Utredningsjoursektionen
ola.lindgren@polisen.se

Maria Frisk, HR-konsult
maria.frisk@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SACO och SEKO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering: Solna
 • Arbetstidsförläggning: Veckoplanerad, VP 5:2

Från och med maj 2024 använder vi inte personligt brev i våra rekryteringsprocesser. Vi ber dig istället att bifoga ditt CV där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Du kan se den kompletta kravprofilen i jobbannonsen.

Utöver CV behöver du även besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan. Dessa frågor utgår från aktuell kravprofil och att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.

Vänligen notera att eventuella krav ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2024. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg