Handläggare till Gränspolisen i Östersund

Organisation

Polisregion Nord

Kommun

Östersund

Län

Jämtlands län

Utlyst

25 januari 2023

Ansök senast

08 februari 2023

Referensnummer

C122318/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten söker nu dig som vill arbeta som handläggare och bli en del av gränspolisen i Östersund. Vi söker dig som trivs i samarbete med andra människor och är samhällsintresserad med en förståelse för andra kulturer. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Gränspolissektionen är en regional sektion inom operativa enheten i region Nord. Sektionen arbetar med yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, arbete mot gränsöverskridande brottslighet, verkställighetsarbete och arbetsplatsinspektioner. Sektionen är indelad i fyra operativa grupper, en i varje län, samt en administrativ grupp. Gränspolisens personal är idag placerade på åtta orter inom region Nord vilka är Kiruna, Boden, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Gränspolisenheten har det regionala ansvaret för internationella kontakter.

Gränspolisen i Östersund består idag av åtta medarbetare inklusive gruppchef i den operativa grupp som ansökan gäller till. Utöver det finns två medarbetare som tillhör den regionala kansligruppen på gränspolisen.

Arbetsbeskrivning

Gränskontroll sker på flygplatsen i Östersund och i arbetet ingår bland annat profilering av resenärer samt att kontrollera pass samt övriga handlingar för in- och utresande. Du blir Polismyndighetens ansikte utåt och samverkar med interna och externa aktörer. Som förordnad passkontrollant kan du komma att behöva använda dig av polisiära tvångsåtgärder såsom t ex kroppsvisitation.

Verkställighetshandläggning innebär att gränspolisen övertar ärenden från Migrationsverket gällande personer som olovligen uppehåller sig i landet, genomför verkställighetsutredningar, utreder identiteter samt deltar i verkställigheter av ut- och avvisningsbeslut. Gränspolisen hanterar även ärenden med personer som blivit dömda till utvisning i allmän domstol. Den största delen av kontakten med våra klienter sköts via telefon och med hjälp av tolk. I uppdraget ligger även ett särskilt samordningsansvar för hela gruppens verkställighetsärenden.

Du kan också få delta i andra delar av gruppens och sektionens arbete såsom olika former av myndighetssamverkan med arbetsplatsinspektioner enligt utlänningslagen och arbete mot gränsöverskridande internationell och organiserad brottslighet.

Resor inom och utanför landets gränser kan förekomma.

Kvalifikationer

 • Avslutad och godkänd gymnasieutbildning
 • Minst två års erfarenhet av arbete inom handläggning eller service där du haft mycket
 • externa kontakter, exempelvis inom myndighet, kundtjänst eller support
 • God erfarenhet av att använda dator som arbetsredskap, specifikt Microsoft Office-paketet.
 • Fullgott färgseende, intyg från ögonläkare eller legitimerad optiker ska vid intervju uppvisas och får inte vara äldre än sex månader
 • Körkortsbehörighet B
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska

 • Meriterande:
 • Eftergymnasial utbildning, företrädelsevis inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annat område arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Erfarenhet av handläggning av utlänningsärenden inom Polismyndigheten eller annan myndighet
 • Erfarenhet av att hantera och bedöma id-handlingar, visum och liknande
 • Kunskap om polisens IT-system
 • Erfarenhet av gränskontrollarbete
 • Erfarenhet från statlig eller annan offentlig myndighetsutövning
 • Ytterligare språkkunskaper

Personliga egenskaper:
Arbetet påverkas av olika händelser i omvärlden och som gränskontrollant och verkställighetshandläggare kommer du i kontakt med människor från flera olika länder. Du bör därför vara samhällsintresserad samt ha empati och förståelse för andra kulturer. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har ett professionellt förhållningssätt och god förmåga att tillämpa de lagar och förordningar som styr verksamheten. Det är viktigt att du kan sätta gränser och ställa krav på de du möter på ett både effektivt och respektfullt sätt.

Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer stora krav på stresstålighet, flexibilitet samt din förmåga att samarbeta med andra. Du kan tempoväxla och bibehålla ett gott bemötande och vara fortsatt noggrann, även under emotionellt påfrestande situationer. Du är en person som tar ansvar för din uppgift och du kan driva och strukturera ditt arbete självständigt. Du har även en förståelse för den exekutiva och repressiva roll polisen har i rättskedjan. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Ingela Kjellberg, Chef Grupp 4 Gräns
010-568 19 31
ingela.kjellberg@polisen.se

Ingela Gulliksson, HR-Konsult
076-130 04 33
ingela.gulliksson@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet polisregion Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Placeringsort: Östersund

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 8 februari 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi vill även informera dig om att Polismyndigheten använder sig av urvalsfrågor som ett första led i urvalsarbetet. Du kan därför behöva svara på ett antal urvalsfrågor utifrån aktuell kravprofil för den roll du har sökt. Vi uppmanar till sanningsenliga svar på urvalsfrågorna.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg