Sök
Stäng Meny

Internetinhämtare, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Örebro

Län

Örebro län

Utlyst

15 januari 2024

Ansök senast

28 februari 2024

Referensnummer

C168640/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2024 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid region Bergslagen, utredningsenheten, regionalt IT-brottscentrum med funktionen internetinhämtare och placering i Örebro.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Beskrivning av din blivande arbetsplats

Utredningsenheten
På Utredningssektionen hanteras bland annat utredning av miljö- och arbetsmiljöbrott, vissa IT-brott, bedrägeriärenden samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande.

Regionalt it-brottscentrum
Vid region Bergslagens utredningsenhet finns sektionen regionalt it-brottscentrum. Sektionen innehåller flera olika kompetensområden, alla med fokus på att komplettera och bidra till regionens utredningsverksamhet. Regionalt it-brottscentrum Bergslagen har som uppgift att utreda och biträda med spetskompetens i utredningar med IT-relaterade inslag. Sektionen har även ett uppdrag att bidra till kompetenshöjningen av utredningsverksamheten avseende IT-relaterad brottslighet över hela regionen.

Regionalt it-brottscentrum har följande uppdrag:
 • It-forensiskt uppdrag; utföra it-forensiska undersökningar i utredningar där det behöver göras bevissäkring.
 • Internetinhämtning i pågående förundersökningar.
 • Bildanalysarbete.
 • Deskuppdrag. Support och utbildningsuppdrag för att stärka polisens förmåga att bevisinhämta och bevissäkra brott som innehåller it-relevans.
 • Utredningsuppdrag; utreder internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott samt dataintrång, datasabotage och komplexa cyberbrott.
Möjlig placering för funktionen är Örebro.

Arbetsbeskrivning

Som internetinhämtare arbetar du primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation inhämtad i huvudsak från internetkällor. Du bevis inhämtar information som är värdefull för de pågående förundersökningarna och har en tät dialog och samverkan med dem som är ansvariga för förundersökningen. Du kommer att arbeta som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja förundersökningarna.
RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller IT-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i att höja den regionala förmågan avseende alla typer av brott med IT-inslag. En del i detta är att biträda övriga utredningsgrupper i ärenden med komplexa digitala inslag. Vi samverkar regelbundet med övriga regionala IT-brottscentrum i Sverige samt med Nationellt IT-brottscentrum.
Verksamheten präglas av högt säkerhetsmedvetande och bedrivs med hög rättssäkerhet. RC3 är en självförsörjande sektion med olika kompetenser som hanterar allt från kartläggning, husrannsakan, förhör, internetinhämtning och analys till redovisning i rätten. Vi arbetar i team för att dra nytta av sektionens olika kunskap när vi lägger alla pusselbitar på plats.
Allmänna polisiära befogenheter tillkommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Som lägst högskoleexamen inom beteendevetenskap, systemvetenskap, IT, kriminologi, statsvetenskap eller annan relevant utbildning.
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid exempelvis inom webbapplikationsarkitektur och it-forensik.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Grundläggande kunskaper om informationssökning via öppna källor, ex sociala medier ifrån arbetslivet.
 • Arbetslivserfarenhet av att ha hanterat stora datamängder av information exempelvis inom excel

 • Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av utrednings- och/eller underrättelsearbete
 • Arbetslivserfarenhet av muntliga presentationer
 • Erfarenhet och/eller förståelse för blockchain teknologin
 • Erfarenhet av arbete med metodutveckling
 • Erfarenhet av kryptovaluta
 • Erfarenhet av IT-forensik.

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:

polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att du ska trivas på arbetet måste du ha förmåga att ta egna initiativ, självständigt fatta beslut och fokusera på rätt saker för att uppnå resultat. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är nyfiken och kreativ. Du kommer gärna med egna idéer och lösningar för att driva och utveckla arbetet framåt på bästa sätt. Du ska tycka om att söka information och lösningar som du inte ser direkt och du måste kunna tänka utanför ramen. Du måste vara flexibel och ha förmåga att hantera flera frågor parallellt samt snabbt omprioritera arbetsuppgifter och växla upp i tempo när arbetet kräver detta. Du ser möjligheter i förändringar. Arbetets många kontaktytor både inom och utom myndigheten ställer krav på att du är tydlig, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du arbetar bra både självständig och i grupp. Du ska vara beredd att i framtiden ingå i en beredskapsfunktion för internetinhämtning.

Slutligen är det även viktigt att du har ett rätts- och säkerhetsmedvetande. Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Sandra Gorard sandra.gorard@polisen.se

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Felicia Sandberg felicia.sandberg@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SEKO polisen, SACO-S och ST nås via Polisens växel 114 114.

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff som planeras till v.10 eller 11.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt- och prövningsverket från vecka 13 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion.

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i polisregion Bergslagen.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månaden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg