It-forensiker Funktionsinriktad Polisutbildning RUE Polisregion Nord

Organisation

Polisregion Nord

Kommun

Umeå

Län

Västerbottens län

Utlyst

12 januari 2023

Ansök senast

16 februari 2023

Referensnummer

C120153/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom It-forensik och har högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2023 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Utbildningen innefattar 1 års heltidsstudier på distans, varvat med ca 15 närstudieveckor. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på dig som antas. Deltagare i FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Under studietiden kommer du att placeras på lärosäte Södertörn i Stockholm.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Nord, Utredningsenheten, It-forensik 2 med funktionen It-forensiker.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: : polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Polisregion Nord består av fyra polisområden, fyra regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Regionala utredningsenheten verkar inom ett flertal specialistområden, genom en sektion för aktionsgruppsverksamhet, en utredningssektion, en forensisk sektion, en sektion för brottsoffer- och personsäkerhet samt regionalt It-brottscentrum. Den It-forensiska verksamheten bedrivs i alla regionens polisområden och tillhör organisatoriskt det regionala it-brottscentrumet. It-forensiken hanterar alla typer av utredningar inom Polismyndigheten där digital bevisning behöver säkras och analyseras.

Möjliga placeringar för funktionen är: Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå eller enligt överenskommelse.

Du anger önskemål om placeringsort i enkäten vid ansökan.

Arbetsbeskrivning

Som It-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och
informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör.

Genom ditt arbete kommer du bli exponerad för material som kan vara stötande och obehagligt. Därför ställs det särskilda krav på förmåga att hantera sådana situationer professionellt med fokus på utredningen och verksamhetens mål. Den snabba teknikutvecklingen i samhället är en särskild utmaning för denna verksamhet och det ställer också krav på ditt intresse att följa och förstå denna. Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetens behov.

Kvalifikationer

 • Högskoleexamen eller minst 120 hp (inklusive självständigt arbete på 7,5 hp) inom relevanta områden som exempelvis It, juridik, beteendevetenskap, kriminologi eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Goda It-kunskaper gällande vanligt förekommande hårdvara och operativsystem (tester kan komma att genomföras vid intervjun)

 • Meriterande
 • God kunskap om olika filsystem
 • Arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter och kunskap om IT forensiska verktyg
 • Nätverkskunskaper
 • Kunskaper om analys av skadlig kod
 • God vana att hantera mobila enheter baserade på iOS och Android
 • Erfarenhet av programmering t. ex Python Java, C#,

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här: polisen.se/om-polisen/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en trygg, stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetet innefattar i perioder höga arbetstoppar med kort framförhållning under tidspress, parallellt med andra uppdrag. Du är analytisk och noggrann. Du har förmågan att driva ett It-forensiskt arbete effektivt både självständigt i nära samarbete med kollegor internt och externt. Du är kommunikativ, har god förmåga att sammanställa och föredra ärenden på ett pedagogiskt sätt.
Du är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass. Du kommer att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.


Kontaktpersoner

Mikael Lund, Gruppchef
010-568 33 89

Marita Lindblom, HR-konsult
070-347 50 36
marita.lindblom@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord nås via växel 114 14

Övrig information

Rekryteringsprocessen
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff. Vi kommer därefter att begära in examensbevis

För aktuella sökande sker prövningar vid Plikt och prövningsverket mellan vecka 15-20 på deras kontor antingen i Malmö eller Stockholm. Eventuellt finns möjlighet att prövas vid nya prövningskontoret i Göteborg, i så fall kommer det att vara ett valbart alternativ när ni bokar prövning.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning som handläggare under den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader).
Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i Polisregion Nord.
Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning (senast vecka 23 2025) samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utifrån sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Placeringsort: Det är viktigt att du anger önskemål om placeringsort i enkäten.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 16 februari 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg