Sök
Stäng Meny

Jourförundersökningsledare till PO Fyrbodal

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Trollhättan

Län

Västra Götalands län

Utlyst

14 september 2023

Ansök senast

28 september 2023

Referensnummer

C155423/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Trivs du i händelsernas centrum och att få ar-beta med det som sker här och nu? Har du förmåga att utöva ett coachande ledarskap och ser det som en självklarhet att agera i enighet med Uppdrags-kompassen? Vi söker nu dig som vill arbeta som jourhavande förundersöknings-ledare och tillsammans med övriga medarbetare bidra till ett kvalitativt stöd och bra utredningsverksamhet för hela polisområdet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Polisområde Fyrbodal
Polisområde Fyrbodal omfattar 17 kommuner och är organiserat i tre lokalpolis-områden; Västra Fyrbodal, Östra Fyrbodal och Södra Fyrbodal. På polisområ-desnivå finns en utredningssektion samt ett områdeskansli.

Utredningssektionen
Vid Utredningssektionen, som är en polisområdesgemensam resurs, utreds grova brott, brott i nära relation och brott där särskild barnkompetens behövs. Inom sektionen finns även polisområdets jour- och spaningsverksamhet.

Polisområdets jourverksamhet består av en grupp med tolv jourförundersök-ningsledare (JFL) samt två grupper med jourutredare. Jourverksamheten är för närvarande geografiskt placerad i Trollhättan respektive Uddevalla men är en gemensam resurs för all utredningsverksamhet som bedrivs i polisområdet. JFL är en nyckelfunktion som tjänstgör dygnet runt året om och utgör kontaktytan mot såväl den yttre som den inre polisverksamheten i polisområdet. I gruppen finns även polisområdets gemensamma brottssamordningsfunktion.

Arbetsbeskrivning

I rollen som förundersökningsledare i jourverksamheten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:

 • fatta beslut i eller utanför förundersökning i enighet med ditt förordnande/delegation
 • stödja jourutredare samt yttre polispersonal med förundersökningsledning
 • granska och kvalitetssäkra de anmälningar om brott som inkommer och fatta inledande förundersökningsbeslut så att relevanta initiala utredningsåtgärder kan vidtas
 • i samverkan med Åklagarmyndigheten vidta de utredningsåtgärder som är möjliga under jourtid avseende frihetsberövade personer
 • i förekommande fall förmanspröva frihetsberövanden av den som miss-tänks för brott samt ansvara för att den frihetsberövades restriktioner följs
 • i enlighet med den nationella överenskommelsen om samordning av ärenden, initiera, bereda och färdigställa ärenden för överlämning till annan myndighet, Polisregion eller avdelning samt internt inom region Väst

Som arbetsledare säkerställer du att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar, effektivt och kostnadsmedvetet enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. Du ansvarar även för det fortlöpande systematiska arbetsmiljöarbete inom ramen för den operativa verksamheten.

Rollen som förundersökningsledare innebär att lämna tydliga direktiv till medar-betare, såväl muntligt som skriftligt, i syfte att driva förundersökningen framåt. Du coachar, motiverar och stödjer medarbetarna och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)
 • Kunskap om brottsutredningsprocessen, bevisvärdering och förunder-sökningsledning
 • Erfarenhet av utredningsarbete
 • Förundersökningsledarutbildning

 • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
 • Erfarenhet av arbete i rollen som förundersökningsledare
 • Erfarenhet av att arbeta som jourutredare
 • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån de regionala och/eller lokala problembilderna i region Väst
 • Erfarenhet att jobba med SLF (snabbare lagföring)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse för brottsutredningsprocessen och god för-ståelse för polisens uppdrag och mål. Du trivs i en funktion med många kontakt-ytor och kan agera med lugn och gott omdöme även om arbetstempot stundtals är högt.

För att fungera bra i rollen behöver du ha ett mycket gott bemötande och en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du inspirerar och coachar utredare och yttre per-sonal, både på plats och via telefon, och bidrar genom ditt agerande till att jouren blir en attraktiv samarbetspartner för hela polisområdet. Det är naturligt för dig att agera och utöva ett ledarskap som överensstämmer med polisens uppdrags-kompass.

Arbetsuppgifterna ställer krav på ett initiativtagande arbetssätt med en god för-måga att se både möjligheter och utmaningar i de ärenden du hanterar. Du har förmåga att lyssna och ta in andras perspektiv men är samtidigt inte rädd för att fatta beslut och kan förmedla dessa på ett pedagogiskt sätt. Du är ansvarstagande för både dina beslut och kvalitén i de ärenden du hanterar och har en vilja att bidra till att fortsätta utveckla såväl metoder som arbetssätt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Felicia Gillholm, HR-konsult
Felicia.gillholm@polisen.se

Matias Hasselström, Gruppchef
010-5663391

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via polisens växel, telefon: 11414

Övrig information

Övrig information
 • Anställning: Tillsvidareanställning som polisinspektör med funktion som förundersökningsledare
 • Arbetstid: Treskift
 • Tjänsteställe: Uddevalla eller Trollhättan

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 28/9. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Har du skyddad identitet eller vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-partner Felicia Gillholm.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värde-grund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rätts-trygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg