Sök
Stäng Meny

Kanslichef till enheten för kompetensutveckling vid HR-avdelningen

Organisation

HR-avdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

04 april 2024

Ansök senast

21 april 2024

Referensnummer

C186511/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

HR-avdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar. Avdelningen ansvarar för myndighetens övergripande arbete bl.a. inom områdena kompetensförsörjning, arbetsgivarpolitik, chef- och medarbetarskap, arbetsmiljö och kultur. I dessa och andra HR-relaterade frågor ger avdelningen även stöd till polisregionerna och avdelningarna. Avdelningen ansvarar också för att genomföra polismyndighetens utbildningsverksamhet, myndighetens rekryteringsverksamhet och för det personaladministrativa arbetet. Avdelningen ansvarar även för samarbetet på nationell nivå med arbetstagarorganisationerna. Inom HR-avdelningen arbetar drygt 1000 medarbetare på olika orter i landet.

Enheten för kompetensutveckling är en del av HR-avdelningen och är organiserad i fyra sektioner och ett kansli med sammantaget cirka 270 medarbetare. Enhetens uppdrag är att möta Polismyndighetens behov av kompetensutveckling och lärande. I uppdraget ingår att planera, genomföra, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra prioriterade kompetensutvecklingsinsatser, inkl. fort- och vidareutbildning, för myndighetens chefer och medarbetare. Verksamheten är omfattande givet att mycket av den kompetensutveckling som erbjuds genomförs i myndighetens egen regi. Enheten ansvarar också för att genomföra annan utbildning som Polismyndigheten är ansvarig att anordna enligt lag eller förordning som bl.a. utbildning för ordningsvakter.

Enhetens kansli har i uppdrag att stödja enheten i strategisk ledning och styrning samt samordning av enhetsgemensamma verksamhetsfrågor kopplade till såväl verksamhetsansvar som processansvar. Kansliet ska säkerställa ett kvalificerat administrativt stöd till enhetens ledning och ansvarar övergripande för enhetens planerings- och uppföljningsprocess samt systematiska kvalitetsarbete. Intern och extern samverkan gentemot polisregioner och avdelningar samt enhetens övriga samverkanspartner är ett centralt inslag i kansliets uppdrag liksom att kontinuerligt arbeta för att utveckla och effektivisera rutiner och arbetssätt. Kansliet består av ca 10 medarbetare samt kanslichef.


Arbetsbeskrivning

Uppdraget som kanslichef för enheten Kompetensutveckling
Som chef för enhetens kansli rapporterar du till enhetschef samt ingår i enhetens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för kansliets verksamhet, dess medarbetare och resultat. Som kanslichef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med medarbetare leda och samordna beredning av ärenden på enheten och att samordna enhetens planerings- och uppföljningsarbete vilket inkluderar verksamhetsplanering, budget och kompetensförsörjning inkl. intern styrning och kontroll. Arbetet ställer krav på ett tydligt helhetsfokus och att i samverkan med såväl interna som externa samverkansparter kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor. Genom ett aktivt deltagande i enhetens ledningsgrupp förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat.

Arbetet kräver goda kunskaper om övergripande processer såsom ärendehantering, beredning, planering och uppföljning. Du är väl förtrogen med hur en politiskt styrd organisation fungerar och har stor förståelse för den viktiga roll kansliet har som stödfunktion till verksamheten. Som en del av enhetens ledning medverkar du till att utveckla strategier för att nå uppsatta mål samt följa upp, utvärdera och ständigt förbättra prestationer och kvalitet. I din roll utgör du även ett stöd och är rådgivande till enhetens ledning. Förmåga att agera strukturerat och systematiskt, kommunicera tydligt samt tänka innovativt är mycket viktigt för denna tjänst. Enhetens verksamhet bedrivs i hela landet och resor i tjänsten förekommer.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: [Samtliga SKA-krav]

 • minst 3 års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • Minst 3 års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp
 • högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant alt. polisexamen med flerårig erfarenhet av stabs/kansliarbete på lägst enhets/polisområdesnivå
 • erfarenhet av arbete med komplexa verksamhetsövergripande frågor

 • Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: [Samtliga BÖR-krav]

 • 1 års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom andra chefer
 • erfarenhet av att samverka med samhällsaktörer utanför den egna organisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
 • erfarenhet av kansliarbete
 • erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor
 • När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • analys och helhetssyn
 • mål och resultat
 • utveckling och förändring
 • social säkerhet
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Pia Lindberg, Bemannande chef
010-564 01 63
pia.lindberg@polisen.se

Andreas Bamberg, HR konsult
andreas.bamberg@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare Polisförbundet, ST, Seko Polisen, SACO-S – nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 21 april 2024. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg