Kriminaltekniker, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

22 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C93275/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Har du ett gediget intresse för forensik och har högskolepoäng som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.

Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Sthlm, Polisområde City, Polisområde Syd eller Polisområde Nord med placering på sektionen för operativt stöd.

För att bli kriminaltekniker krävs ytterligare introduktion och upplärning som genomförs i regionen samt grundutbildning för kriminaltekniker som genomförs i Linköping.

Beskrivning av din blivande arbetsplats
Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Här utreds bl.a. miljö- och arbetsmiljöbrott, vissa IT-brott, bedrägeriärenden samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid enheten organiseras även delgivningssektionen, regionens brottsamordningsfunktion, aktionsgrupper samt brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet, teknikspaning och kamerabevakning.

Arbetsbeskrivning

Forensisk sektion bedriver kriminalteknisk verksamhet och ansvarar för regionens kriminaltekniska beredskap. Arbetet innebär brottsplatsundersökningar vid grova brott där du också deltar vid obduktioner och redovisar kriminaltekniska protokoll samt håller i föredragningar för förundersökningsledare, utredare och åklagare. Du ska även kunna vittna vid rättegång. Till arbetsuppgifterna hör också att utföra brandorsaksundersökningar, identifieringsarbete av avlidna samt visst laboratoriearbete.

Som kriminaltekniker utför du arbetsuppgifter i påfrestande och obehagliga miljöer av olika slag där du kan komma i kontakt med personer som utsatts för mycket grovt våld. Då verksamhetens behov styr, och du ingår i regionens beredskap, behöver du arbeta obekväma arbetstider så som kväll, natt och helg.

Allmänna polisiära befogenheter:
 • Arbete i yttre tjänst
 • Tvångsmedel gällande till exempel beslag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Högskoleexamen inom relevanta områden som exempelvis kemi, biologi, geologi, arkeologi/osteologi eller annan naturvetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant.
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Goda IT-kunskaper

 • Det är meriterande om du utöver ovan även har:
 • Minst ett års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet.
 • Avslutad och godkänd masterexamen med forensisk vetenskap som huvudområde
 • Erfarenhet av forensiskt arbete
 • Kunskap inom brand
 • Ytterligare högskolepoäng inom kriminologi och/eller juridik
 • Erfarenhet av rättsväsendet
 • Erfarenhet av att arbeta i ledningssystem som ett verktyg för att uppnå och säkra kvalitet i verksamheten

 • Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
  polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

  Personliga egenskaper:
 • Mycket god samarbetsförmåga, är ödmjuk och har en vilja att utvecklas
 • Förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån undersökningsresultat
 • Strukturerad och har förmåga att göra prioriteringar
 • Flexibel och kan ta dig an utmaningar med bibehållet arbetssätt
 • Kommunikationsförmåga
 • Praktiskt lagd

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Cecilia Svärd, Rekryterande chef
cecilia.svard@polisen.se

Undrar du något om den funktionsinriktade polisutbildning vänd dig till: externfpu.region-sthlm@polisen.se

Fackliga företrädare

Mats Johansson, Polisförbundet
073 940 42 91

SACO, SECO samt ST, nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm. De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor:
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Placeringsort: Stockholm
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings aspirantutbildnings arbetar du veckoplanerad arbetstid 5:2 med beredskap.
Tillträde: Utbildningsstart V.23 2023 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Stockholm, Regionala utredningsenheten, Forensisk sektion.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg