Kriminaltekniker med kemi och/eller miljökompetens, funktionsinriktade polisutbildningen,Göteborg

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

20 juni 2022

Ansök senast

17 augusti 2022

Referensnummer

C93054/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom kemi och eller/miljökompetens och har en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas.
Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter.
Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Väst, Utredningsenheten, Forensisk sektion med funktionen kriminaltekniker.

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten
Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns sektionen för grova våldsbrott, sektionen för utredning av specialstraffrättsliga brott, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg.

Forensiska sektionen
Forensiska sektionen är en av nio sektioner på Utredningsenheten, region Väst. Forensiska sektionen med dess kriminaltekniska verksamhet i region väst är en effektiv och efterfrågad resurs. I vårt uppdrag är vi professionella, objektiva, stödjande och prestigelösa. Vår profession ökar förtroendet för polisen och skapar förutsättningar för ökad lagföring av såväl grova brott som mängdbrottsrelaterade undersökningar.

Forensiska sektionen i region Väst består av åtta grupper. Grupperna har sin geografiska placering i regionens fem polisområden. Totalt består sektionen av drygt 100 personer

Arbetsbeskrivning

Forensiska sektionen har ett övergripande ansvar för den kriminaltekniska verksamheten i region Väst. Som kriminaltekniker är du med där det händer, i stunden efter, och det protokoll vårt arbete resulterar i innebär många gånger avgörande underlag i en utredning. Vårt uppdrag är spännande och utvecklande och vi utför det tillsammans med goda kollegor, som alla bidrar till en riktigt bra arbetsplats. Aktuell anställning är riktad mot kemi-och miljökompetens.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
 • Brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området
 • - miljöbrott
  - bränder
  - grova våldsbrott
  - sexualbrott
  - vapenrelaterade brott
  - narkotikarelaterade brott
  - arbetsplatsolyckor
  - oklara dödsfall
  - explosionsrelaterade brott
 • Materialundersökningar
 • Redovisning av kriminaltekniska protokoll
 • Utbildningsuppdrag internt (polisen) och externt (sjukvård, räddningstjänst m.fl.)
 • Samverka med och hålla föredragningar för FU-ledare, utredare och åklagare
 • Vittna i rättegång vid behov

Allmänna polisiära befogenheter tillkommer

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 • Som lägst högskoleexamen inom geologi, ekotoxikologi, miljö- eller naturvetenskap, kemiteknik, kemivetenskap, forensisk eller annan för funktionen relevant utbildning
 • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid exempelvis som miljöinspektör, miljöhandläggare eller annan erfarenhet inom miljöarbete.
 • Svenskt B-körkort (manuell växel)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Goda IT-kunskaper


 • Det är meriterande om du har:
 • Ytterligare relevant avslutad utbildning, exempelvis utbildning med forensisk vetenskap som huvudområde
 • Arbetslivserfarenhet i närtid gärna praktisk, inom miljöområdet som exempelvis arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • Erfarenhet av arbete med miljöbalken och dess följdlagstiftning
 • Arbetslivserfarenhet i närtid av miljöbrottsutredning eller annat utredningsarbete kopplat till miljö
 • Arbetslivserfarenhet av noggrann dokumentation samt muntlig och skriftlig redovisning
 • Kunskap om förorenad mark och/eller erfarenhet av provtagning av förorenad mark.
 • Erfarenhet av ledning av operativt arbete


 • Personliga egenskaper
  För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
 • Mycket god samarbetsförmåga; är van vid och trivs med att jobba i team, är ödmjuk och har en vilja att utvecklas
 • Förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån undersökningsresultat
 • Strukturerad och har förmåga att göra prioriteringar
 • Flexibel och kan ta dig an utmaningar med bibehållet arbetssätt
 • Kommunikationsförmåga
 • Praktiskt lagd
 • Engagerad och ansvarstagande

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Paula Salman, HR-konsult
paula-amira.salman@polisen.se

Karin Blegel, Sektionschef
010-565 32 39

Felicia Englund, HR-konsult
felicia-e.englund@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S , Nås via polismyndighetens växel
114 14

Övrig information

Har du frågor den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta
Karin Blegel, Sektionschef: 010-565 32 39

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvariga HR-konsulter
Paula Salman , paula-amira.salman@polisen.se. Felicia Englund felicia-e.englund@polisen.se

Övrigt
Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 40 och vecka 44 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.
De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor
Du kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning som civilanställd handläggare under tiden du genomför studierna på den funktionsinriktade polisutbildningen (12 månader). Därefter får du en tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader). Efter avslutad och godkänd utbildning (senast vecka 23 2024) samt efterföljande godkänd aspirant får du en tillsvidareanställning som polisassistent som inleds med en 6 månaders provanställning.

Efter avslutad och godkänd utbildning och aspirant kommer du vara placerade, minst ett år, på en forensisk sektion innan du kommer skickas på den kriminaltekniska grundutbildningen. Den pågår ca 1,5 år och genomföras på distans samt på NFC i Linköping.

Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen. Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.

Arbetsort: Studierna sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Placeringsort: Göteborg
Arbetstid: Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du dagtid med flex
Tillträde: Utbildningsstart V.23 2023 innan detta genomförs introduktionsveckor på aktuell placering.
Funktion och placering: Under studietiden anställs du som handläggare. Efter godkänd utbildning, aspirantutbildning och säkerhetsprövning övergår din anställning till placering på: Region Väst, Utredningsenheten, Forensisk sektion med funktion kriminaltekniker
Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR-konsult. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/. Välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg