Kriminaltekniker till Skaraborg, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Skövde

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 januari 2023

Ansök senast

16 februari 2023

Referensnummer

C118307/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet inom kriminalteknik samt en högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under våren 2023 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU).

Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen?
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Studierna löper på heltid med en hög studietakt under 1 år med ca 15 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på tilldelat lärosäte, Malmö Universitet. Utbildningen vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare på FPU är anställda och har en fast lön under utbildningen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105).

Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Väst, Utredningsenheten, Forensiska sektionen med funktionen Kriminaltekniker och placering i Skövde.

Läs mer om den funktionsinriktade polisutbildningen: polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/polisutbildningens/funktionsinriktad-polisutbildning/

Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden vilka är kärnan i polisverksamheten. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Även nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten
Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Utredningsenheten har ett flertal regionala processansvar där enheten och sektionerna samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med Nationella operativa avdelningen och övriga regioner. Här utreds bland annat vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Vid enheten organiseras även sektionen mot internationell och grov organiserad brottslighet, bedrägerisektionen, utredningssektionen, forensiska sektionen, specialstraffsrättsliga sektionen, sektionen för aktionsgruppsverk-samhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, regionalt it-brottcentrum samt kamerabevakning och analyssektionen. Enheten består av nio sektioner och ett kansli. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg.

Forensiska sektionen
Forensiska sektionen är en av nio sektioner på Utredningsenheten, region Väst. Forensiska sektionen med dess kriminaltekniska verksamhet i region väst är en effektiv och efterfrågad resurs. I vårt uppdrag är vi professionella, objektiva, stödjande och prestigelösa. Vår profession ökar förtroendet för polisen och skapar förutsättningar för ökad lagföring av såväl grova brott som mängdbrottsrelaterade undersökningar.

Arbetsbeskrivning

Som kriminaltekniker är du med där det händer, i stunden efter, och det protokoll vårt arbete resulterar i innebär många gånger avgörande underlag i en utredning. Arbetsuppgifterna innebär bland annat brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området, t.ex. bränder, miljöbrott, grova våldsbrott, arbetsplatsolyckor, oklara dödsfall och explosionsrelaterade brott. Nu söker vi en kriminaltekniker med inriktning brand.

Rollen innefattar materialundersökningar, redovisning av kriminaltekniska protokoll och utbildningsuppdrag. Du kommer också att samverka med och hålla föredragningar för FU-ledare, utredare och åklagare samt vittna i rättegång vid behov. Allmänna polisiära befogenheter tillkommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
- Högskoleexamen inom relevanta områden som exempelvis elektroteknik, brandingenjör, forensik eller annan för funktionen relevant utbildning
- Minst två års arbetslivserfarenhet av att inhämta, hantera och analysera komplex information där du har använt lagstiftning och regelverk som utgångspunkt, gärna ifrån utredande verksamhet
- Svenskt B-körkort (manuell växel)
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda IT-kunskaper

Det är meriterande om du har:
- Ytterligare relevant utbildning, exempelvis elingenjör, elektriker eller andra relevanta utbildningar som har koppling till uppdraget
- Praktisk arbetslivserfarenhet av elarbete och/eller problemlösning inom el
- Arbetslivserfarenhet av brandutredning eller annat arbete kopplat till bränder
- Arbetslivserfarenhet av noggrann dokumentation samt muntlig och skriftlig redovisning
- Arbetslivserfarenhet av utredningsarbete, självständigt eller i team

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
  • Mycket god samarbetsförmåga; är van vid och trivs med att jobba i team, är ödmjuk och har en vilja att utvecklas
  • Förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån undersökningsresultat
  • Strukturerad och har förmåga att göra prioriteringar
  • Flexibel och kan ta dig an utmaningar med bibehållet arbetssätt
  • Kommunikationsförmåga
  • Engagerad och ansvarstagande

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Karin Blegel.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Sandra Wigemo

Fackliga företrädare
Fackliga kontaktpersoner:
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, Nås via Polisens växel 11414

Kontaktpersoner

Karin Blegel, Sektionschef
010-565 32 39

Sandra Wigemo, HR-konsult
sandra.wigemo@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S
114 14

Övrig information

Rekryteringsprocessen:
Första urvalet baseras på enkätsvar samt inkomna ansökningshandlingar. De sökande som går vidare kallas till en digital informationsträff. Vi kommer därefter att begära in examensbevis.

Efter den digitala informationsträffen sker prövningar vid Plikt och prövningsverket mellan vecka 15-18 på deras kontor antingen i Malmö, Stockholm och eventuellt Göteborg.

De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion.

Anställningsvillkor
- Tidsbegränsad anställning som handläggare under genomförande av den funktionsinriktade polisutbildningen inklusive introduktion.
- Tidsbegränsad anställning som polisaspirant under aspirantutbildningen (6 månader) i Polisregion Väst.
. Tillsvidareanställning som polisassistent erbjuds efter godkänd utbildning (senast vecka 23 2025) samt efterföljande godkänd aspirant. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning.

Under utbildningen och aspirantutbildningen utgår lön på 29,000 kr/månanden. Efter godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter sökt funktion.

Har du en pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten behåller du din anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av den funktionsinriktade polisutbildningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/det-har-erbjuder-vi/

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg