Strategisk inköpare till Ekonomiavdelningen i Stockholm

Organisation

Ekonomiavdelningen

Kommun

Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

24 maj 2023

Ansök senast

05 juni 2023

Referensnummer

C142315/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Inköpsenheten ansvarar för att säkerställa Polismyndighetens försörjning av varor, tjänster och byggentreprenader, exklusive IT-området. Det innebär att vi styr, stödjer och utvecklar myndighetens inköpsverksamhet och utifrån ett ka-tegoribaserat strategiskt inköpsarbete planerar, anskaffar och följer upp myn-dighetens avtal och leverantörer. Inom vårt ansvarsområde ingår dessutom myndighetens materielförsörjning, centrala lager och användning av E-handel. Polismyndighetens årliga anskaffningsvolym är 8 miljarder kronor. Under de senaste åren har vi genomfört ett omfattande förändringsarbete i syfte att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig inköpsorganisation, robusta försörj-ningskedjor samt en effektiv användning av myndighetens resurser. Som en del av detta arbete, och i samverkan med myndighetens övriga verksamheter, pågår successivt ett införande av kategoristyrning som metod för inköpsar-betet.
Vi är ca 100 medarbetare med en geografisk spridning över landet där merpar-ten har sin placering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå. Kopplat till enheten finns även en beställarorganisation med cirka 1 200 lokalt anställda medarbetare.

Enheten är en del av Polismyndighetens ekonomiavdelning.
Läs mer om ekonomiavdelningen; polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/var-verksamhet/jobb-ekonomiavdelningen

Inom gruppen Lokaler och Service ingår köp av byggentreprenader, byggrelaterade tjänster samt tjänster som utförs inom våra lokaler som exempelvis avfallshantering och lokalvård. I gruppen arbetar ca 15 medarbetare med tilldelade kategoriansvar. Arbetet bedrivs tillsammans med verksamheten och övriga i gruppen, med god kvalitet och hög serviceanda. Arbetet utförs i projektform tillsammans med uppdragsgivare, externa konsulter samt i förekommande fall även hyresvärden där du är ansvarig och drivande för genomförandet av inköpsfrågor i projektet.

Arbetsbeskrivning

Som Strategisk inköpare ska du kunna ta ett samlat inköpsansvar inom en eller flera kategorier/underkategorier och självständigt ta ansvar för genomförandet av en hel inköpsprocess, från att behov uppstår till att avtalet avslutas. Det innefattar bl.a. att initiera och vidmakthålla kontakter med interna och externa intressenter under avtalets hela livscykel. Du ska driva strategiskt inköpsarbete inom en eller flera kategorier/underkategorier.

I din roll ska du självständigt genomföra upphandlingar och vid behov förnyade konkurrensutsättningar samt mer komplicerade direktupphandlingar. I samband med upphandling, verkställa framtagna kategoriplaner och upprätta upphandlingsstrategier samt implementera avtal tillsammans med processägare för kategorin. Du arbetar även med affärsrelaterad och kommersiell uppföljning, inklusive avtalstolkning. Genom aktivt samarbete driver du affärs- och leverantörsutveckling inom dina underkategorier. För att nå enhetens mål driver du tillsammans med dina kollegor arbetet med att effektivisera och rättssäkra myndighetens inköp genom utvecklad E-handel. Du säkerställer en god förvaltning av avtal, system och dokumentation. Arbetet bedrivs periodvis i högt tempo med flera uppdrag parallellt.

Du utgår från vårt kontor på Kungsholmen, Stockholm, där du får möjlighet att jobba i en modern miljö i ett öppet kontorslandskap. Det är möjligt att arbeta på distans ett par dagar i veckan.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
  • minst 2 års relevant högskoleutbildning alternativt 2 årig yrkesutbildning inom inköp eller motsvarande inriktning
  • aktuell erfarenhet i närtid av att ha genomfört kvalificerat inköpsarbete
  • god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som skrift

  • Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
  • Aktuell erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar enligt LOU och/eller LUFS
  • Goda kunskaper i inköpsanalys
  • Marknads- eller verksamhetskännedom inom byggentreprenad
  • Utbildning eller arbetslivserfarenhet i AMA-strukturen och/eller AB04, ABT06
  • Erfarenhet av att framgångsrikt leda team och skapa resultat
  • Erfarenhet av strategiskt inköp och/eller kategoristyrt inköp

Personliga egenskaper:
Arbetsuppgifterna ställer krav på din förmåga att strukturera ditt arbetssätt och driva dina processer framåt. Du är en god problemlösare genom din förmåga att analysera och bryta ner problem. Då projekten du är involverad i kan sträcka sig över flera år ställer rollen krav på din ihärdighet, att du förblir motiverad och arbetar tills resultat är uppnådda.

I denna roll samverkar du såväl med interna som externa aktörer, varför vi ser att du har en god samarbetsförmåga. Du relaterar till dina samarbetspartners på ett lyhört och smidigt sätt samt kommunicerar och löser ev. konflikter på ett konstruktivt sätt. Slutligen ser vi att du trivs i en flexibel arbetsmiljö, du anpassar ditt förhållningssätt till nya situationer och ser möjligheter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Du agerar i enlighet med polisens medarbetarpolicy där du företräder Polismyndigheten och stärker förtroendet hos allmänheten. Du har förmåga att kombinera effektivitet, engagemang och tillgänglighet i arbetet.

Kontaktpersoner

Teemu Lehtimäki , Sektionschef
teemu.lehtimaki@polisen.se

Andreas Holmer Medbo , T.f. gruppchef
andreas.holmer-medbo@polisen.se

Ingela Laméus, HR-konsult
ingela.lameus@polisen.se

Fackliga företrädare

Lawen Dehghani Saco-S, tfn 010 563 85 79, Sofia Ask Polisförbundet, tfn 010 563 87 10, Pär Renberg ST, tfn 072 246 52 37, Karna Tillheden SEKO Polisen, tfn 0732 49 04 22

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flex
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 5 juni 2023. I ditt CV och personliga brev önskar vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: polisen.se/erbjudande

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg