Sök
Stäng Meny

Traineeprogram: Drömmer du om att bli cyberbrottsutredare och polis? Se hit! Flera möjliga placering

Organisation

Polisregion Mitt

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala län

Utlyst

18 januari 2024

Ansök senast

28 februari 2024

Referensnummer

C173619/2024

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Drömmer du om att bli polis? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under våren 2024 kommer Polismyndigheten rekrytera cyberbrottsutredare till vårt traineeprogram i Västerås, Uppsala eller Gävle. Under traineeprogrammet kommer du att gå vår funktionsinriktade polisutbildning för att sedan arbeta som cyberbrottsutredare med polismans befogenheter.

Om traineeprogrammet
Augusti 2024 är starten för dig som blir antagen till traineeprogrammet. Du kommer från start att vara anställd på Polismyndigheten. Traineeprogrammet börjar med en verksamhetsförlagd introduktion som pågår på heltid de första fyra månaderna därefter fortsätter din anställning vid den funktionsinriktade polisutbildningen under sammanlagt ett år, följt av en aspirantutbildning på sex månader. Efter avslutat traineeprogram inklusive godkänd funktionsinriktad polisutbildning och godkänd aspirant samt säkerhetsprövning, anställs du som polisassistent med funktion som cyberbrottsutredare.

Syftet med traineeprogrammet är att erbjuda dig en bra introduktion och en bred kunskap inom den verksamhet där du blir placerad. Traineeprogrammet har som mål att stötta din fortsatta personliga utveckling och yrkesmässiga karriär. Du får även en god möjlighet att börja bygga upp ditt personliga nätverk då du under traineeperioden skapar många värdefulla kontakter.

Under traineeprogrammet varvar vi praktik, studiebesök och utbildning både internt och externt. Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.

Som anställd på Polismyndigheten är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i polisernas vardag dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Om den funktionsinriktade polisutbildningen
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.
Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen
Region Mitt består av polisområde Västmanland, Uppsala samt Gävleborg. Den regionala utredningsenheten verkar inom ett flertal specialistområden genom en sektion för aktionsgruppsverksamhet, en utredningssektion, en forensisk sektion, en bedrägerisektion samt regionalt IT-brottscentrum. Sektionerna finns representerade i samtliga polisområden.
Regionalt IT-brottscentrum består av tre IT-forensiska grupper samt gruppen för utredning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB). IT-brottscentrums verksamhet bedrivs inom hela regionen och är fysiskt placerade på polisområdena Uppsala, Västerås och Gävle.

Möjliga placeringar för funktionen är: Uppsala, Västerås och Gävle.
Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Arbetsbeskrivning

Som cyberbrottsutredare med inriktning till ISÖB utreder man alla internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Du kommer att jobba nära FU-ledare och dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
 • Ansvara för förstahandsåtgärder. I utredningsarbetet ingår att spåra och identifiera målsägare och misstänkta.
 • I inkomna ärenden hålla förhör med anmälare, målsägare och misstänkta.
 • Hantera datainformation samt bedöma dokumenterade sexuella övergrepp på barn.
 • Ip-spårningar, begäran till olika sociala medier och sammanställa material.
 • Identifiering av barn som utsätts för eller tidigare har utsatts för sexuella övergrepp, som dokumenterats digitalt. Exempelvis via bild, film eller text.
 • Analysera kategoriseringsmaterial.
 • Medverka vid teknik- och metodutveckling inom området
 • Samverka med myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt

 • Som cyberbrottsutredare med inriktning KCB innefattar arbetsuppgifterna bland annat:
 • Söka kontakt med brottsutsatta och inhämta underlag för den fortsatta förundersökningen
 • Sammanställa kända faktorer och tillse att regionen delar väsentlig information inom ramen för riktlinjer avseende internationellt informationsutbyte
 • I nära samarbete med verksamhetens övriga beståndsdelar samverka för att inhämta, tolka och bearbeta digitala bevis på erforderligt vis.
 • Arbetet kräver hög grad av självständighet, noggrannhet och att man kan söka information och vidta åtgärder i enighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.

  Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetensbehov.

  Begreppet komplexa cyberbrott (KCB)
  Med komplexa cyberbrott avses brott där digital information eller verktyg som hanterar digital information antingen är brottsverktyg eller mål för brottet, samtidigt som ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda:
 • Brottet riktas mot samhällsviktig verksamhet
 • Brottet har internationell eller annan omfattande geografisk förgrening
 • Brottet har ett organiserat brottsupplägg
 • Brottet är tekniskt avancerat

Du kommer i din ansökan att få besvara vad du önskar för inriktning, men verksamhetens behov styra fördelning av platser.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Vid utbildningsstart som lägst en kandidatexamen inom exempelvis IT-säkerhet, IT-forensik, data, programmering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Examen får vara högst två år gammal när du ansöker. Du ska kunna uppvisa ett examensbevis inför utbildningsstart.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.

 • Det är meriterande om du har:
 • Övriga högskolepoäng inom kriminologi eller juridik
 • Arbetslivserfarenhet inom IT som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Utredningsvana från annan statlig myndighet
 • Erfarenhet av rättskedjan, att tolka och tillämpa lagar och regler.

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
Som person har du ett stort intresse för teknik och vilja att lära dig.
Du är trygg i din roll och är van vid att arbeta med och hantera känsliga uppgifter.
Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och har en förmåga och vilja att utveckla både ditt eget och gruppens arbetssätt. Du är skicklig på att analysera, prioritera och se det väsentliga. Du är prestigelös, pedagogisk och uthållig i ditt arbete och har en förmåga att fullfölja uppsatta mål.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Marcus Westerdahl, Gruppchef IT-forensik 1
010-5675932
marcus.westerdahl@polisen.se

Irina Ericson, Bemannande chef
010-56-75154
irina.ericson@polisen.se

Emma Vangstad, Bemannande chef
010-567 69 40
emma.vangstad@polisen.se

Emelie Spate, HR-konsult
Emelie.spate@polisen.se

Fackliga företrädare

ST Region Mitt Linnéa Hjelm
010-56 754 95

SACO, SEKO och Polisförbundet nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Placeringsort: Västerås, Uppsala eller Gävle

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. I ditt CV och/eller personliga brev ber vi dig beskriva hur du möter våra meriterande kvalifikationer.
Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma
prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras från vecka 13 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm. De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor: Under traineeprogrammet samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter avslutat traineeprogram,
inklusive godkänd funktionsinriktad polisutbildning, samt godkänd aspirant och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Under traineeprogrammet och aspirantutbildning utgår fast lön på 29.000 kr/månaden.

Efter avslutat traineeprogram, godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion. Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina
anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av traineeprogrammet och den funktionsinriktade polisutbildningen.

Arbetsort: Under den verksamhetsförlagda utbildningen är du placerad i Västerås, Uppsala eller Gävle. Studierna under den funktionsinriktade polisutbildningen sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är
obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Arbetstid: Under den verksamhetsförlagda introduktionen arbetar du dagtid med flex. Under utbildningen har du schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du VP 5:2.
Tillträde: Den verksamhetsförlagda introduktionen startar under den senare delen av augusti 2024 och den funktionsinriktade utbildningen startar sedan vecka 3 januari 2025.
Funktion och placering: Under traineeprogrammet anställs du som handläggare. Efter avslutat traineeprogram, med godkänd utbildning och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning erbjuds du en anställning som polisassistent med
funktion som cyberbrottsutredare med placering vid: Regionalt IT-brottscentrum eller Regionala utredningsenheten.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning
2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 28 februari 2024. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig
kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen
agerar du för likabehandling.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg