Traineeprogram: Drömmer du om att bli cyberbrottsutredare och polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Väst

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Utlyst

23 januari 2023

Ansök senast

23 februari 2023

Referensnummer

C122214/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Drömmer du om att bli polis? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under våren 2023 kommer Polismyndigheten rekrytera cyberbrottsutredare till vårt traineeprogram i Region Väst med placering i Göteborg. Under traineeprogrammet kommer du att gå vår funktionsinriktade polisutbildning för att sedan arbeta som cyberbrottsutredare med polismans befogenheter.

Om traineeprogrammet
Augusti 2023 är starten för dig som blir antagen till traineeprogrammet. Du kommer från start att vara anställd på Polismyndigheten. Traineeprogrammet börjar med en verksamhetsförlagd introduktion som pågår på heltid de första fyra månaderna därefter fortsätter din anställning vid den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU) under sammanlagt ett år, följt av en aspirantutbildning på sex månader. Efter avslutat traineeprogram inklusive godkänd FPU och godkänd aspirant samt säkerhetsprövning, anställs du som polisassistent med funktion som cyberbrottsutredare.

Syftet med traineeprogrammet är att erbjuda dig en bra introduktion och en bred kunskap inom den verksamhet där du blir placerad. Traineeprogrammet har som mål att stötta din fortsatta personliga utveckling och yrkesmässiga karriär. Du får även en god möjlighet att börja bygga upp ditt personliga nätverk då du under traineeperioden skapar många värdefulla kontakter. Under traineeprogrammet varvar vi praktik, studiebesök och utbildning både internt och externt. Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.

Som anställd på Polismyndigheten är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i polisernas vardag dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Om den funktionsinriktade polisutbildningen
FPU är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt. Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, regionalt it-brottscentrum, bedrägerisektionen, kamerabevakning och analys. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen.

It-forensiskt uppdrag; utföra it-forensiska undersökningar i utredningar i bevissäkring, internetinhämtning i pågående förundersökningar, bildanalysarbete, support och utbildningsuppdrag för att stärka polisens förmåga att bevisinhämta och bevissäkra brott innehållande it-relevans. Utredningsuppdrag; utreder internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott, dataintrång, datasabotage och komplexa cyberbrott.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu cyberbrottsutredare till två inriktningar, Komplexa cyberbrott (KCB) och internetinhämtare.

Komplexa cyberbrott (KCB)
Här avses brott där digital information eller verktyg som hanterar digital information antingen är brottsverktyg eller mål för brottet, samtidigt som ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda
  • Brottet riktas mot samhällsviktig verksamhet
  • Brottet har internationell eller annan omfattande geografisk förgrening
  • Brottet har ett organiserat brottsupplägg
  • Brottet är tekniskt avancerat
  • Arbetsuppgifterna innefattar bland annat
  • Söka kontakt med brottsutsatta och inhämta underlag för den fortsatta förundersökningen
  • Sammanställa kända faktorer och tillse att regionen delar väsentlig information inom ramen för riktlinjer avseende internationellt informationsutbyte
  • I nära samarbete med verksamhetens övriga beståndsdelar samverka för att inhämta, tolka och bearbeta digitala bevis på erforderligt vis.
Arbetet kräver hög grad av självständighet, noggrannhet och att man kan söka information och vidta åtgärder i enighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Sektionen i stort är teknik-, utbildnings- och utvecklingsintensiv vilket ställer krav på en förmåga och vilja att medverka i en utvecklande miljö. Brottsområdet är relativt nytt inom svensk polis vilket gör att du behöver vara intresserad av metodutveckling för att verksamheten ska hitta effektiva former i de ärenden vi utreder. Allmänna polisiära befogenheter tillkommer.

Internetinhämtare, Kryptovalutaanalytiker
Du arbetar primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation inhämtad i huvudsak från internetkällor och blockkedjor för kryptovaluta. Du bevisinhämtar information som är värdefull för de pågående förundersökningarna och har en tät dialog och samverkan med de som är ansvariga för förundersökningen. Du kommer att gå in och ut i flera simultana förundersökningar och berika utredningen med de bevis du hittat som en del av din specialkompetens.
RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller It-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i att höja den regionala förmågan avseende alla typer av brott med It-inslag. En del i detta är att biträda övriga utredningsgrupper i ärenden med komplexa digitala inslag. Vi samverkar regelbundet med övriga regionala IT-brottscentrum i Sverige samt med Nationellt It-brottscentrum.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
- Vid utbildningsstart som lägst en kandidatexamen inom exempelvis IT-säkerhet, IT-forensik, data, programmering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Examen får vara högst två år gammal när du ansöker.
- Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
- Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.

Meriterande
- Mycket goda kunskaper i engelska språket
- Tidigare yrkesmässig erfarenhet av blockkedjeteknik och särskilt kryptovaluta
- Vana av Informationssäkring från öppna källor på internet, s.k. OSINT

Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
  • Särskild behörighet för polisutbildningen.
Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
Vi ser att du som söker arbetar bra med andra människor. Du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt och är mån om ett gott samarbete.
Vidare är du självständig i ditt arbete och litar på din egen förmåga. Du tar egna initiativ och är mån om utvecklingen i gruppen och att arbetet går framåt. Du trivs med utmaningar och drivs av att komma vidare i ditt arbete.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!

Kontaktpersoner

Björn Komsell, Gruppchef
nås via polisens växel 11414.

Sandra Wigemo, HR-konsult
sandra.wigemo@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via polisens växel, telefon: 11414

Övrig information

Har du frågor om FPU eller funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Björn Komsell
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Sandra Wigemo
Fackliga företrädare: SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, Nås via Polisens växel 11414

Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. I ditt CV och/eller personliga brev ber vi dig beskriva hur du möter våra meriterande kvalifikationer. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna är mellan v 15-18 på Plikt- och prövningsverket i Malmö eller Stockholm.
De som blir godkända på prövningen blir sedan inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Tester kan komma att genomföras.

Under traineeprogrammet samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter avslutat traineeprogram, inklusive godkänd FPU, samt godkänd aspirant och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Under traineeprogrammet och aspirantutbildning utgår fast lön på 29.000 kr/månaden.
Efter avslutat traineeprogram, godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.
Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av traineeprogrammet och den FPU.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen är du placerad i Göteborg.
Studierna under FPU sker mest på distans med ca 14 närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kan ej lämnas.

Under traineeprogrammet anställs du som handläggare. Efter avslutat traineeprogram, med godkänd utbildning och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning erbjuds du en anställning som polisassistent med funktion som cyberbrottsutredare med placering vid: Region Väst.
Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 23 februari. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig kontakta ansvarig HR-konsult. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

En tillsvidareanställning hos Polismyndigheten kommer att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg