Traineeprogram: Drömmer du om att bli IT-forensiker och polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Syd

Kommun

Malmö

Län

Skåne län

Utlyst

23 januari 2023

Ansök senast

23 februari 2023

Referensnummer

C120528/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Drömmer du om att bli polis? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under våren 2023 kommer Polismyndigheten rekrytera IT-forensiker till vårt traineeprogram i Polisregion Syd. Under traineeprogrammet kommer du att gå vår funktionsinriktade polisutbildning för att sedan arbeta som IT-forensiker med polismans befogenheter.

Om traineeprogrammet
Augusti 2023 är starten för dig som blir antagen till traineeprogrammet. Du kommer från start att vara anställd på Polismyndigheten. Traineeprogrammet börjar med en verksamhetsförlagd introduktion som pågår på heltid de första fyra månaderna därefter fortsätter din anställning vid den funktionsinriktade polisutbildningen under sammanlagt ett år, följt av en aspirantutbildning på sex månader. Efter avslutat traineeprogram inklusive godkänd funktionsinriktad polisutbildning och godkänd aspirant samt säkerhetsprövning, anställs du som polisassistent med funktion som IT-forensiker.

Syftet med traineeprogrammet är att erbjuda dig en bra introduktion och en bred kunskap inom den verksamhet där du blir placerad. Traineeprogrammet har som mål att stötta din fortsatta personliga utveckling och yrkesmässiga karriär. Du får även en god möjlighet att börja bygga upp ditt personliga nätverk då du under traineeperioden skapar många värdefulla kontakter.

Under traineeprogrammet varvar vi praktik, studiebesök och utbildning både internt och externt. Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.

Som anställd på Polismyndigheten är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i polisernas vardag dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Om den funktionsinriktade polisutbildningen
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.
Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen
Polisregion Syd består av Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden och fyra regionala enheter. Regionen har ca 5000 anställda.

Möjliga placeringsorter för funktionen är Malmö och Helsingborg.

Regionalt it-brottscentrum
Regionalt it-brottscentrum lyder under den regionala utredningsenheten (RUE) som tillsammans med polisområdena ansvarar för regionens utredningsverksamhet. Vid RUE utreds bl.a. miljö- och arbetsmiljöbrott, IT-brott, bedrägeriärenden, samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande.

Regionalt it-brottscentrums uppgift är att stötta regionen med IT-kompetens och det gör vi genom att hjälpa utredare med IT-inslag i deras utredningar, genomföra IT-forensisk bevissäkring från digitala medier samt internetinhämtning. Vi utreder också komplexa cyberbrott och dataintrång på sektionen. Från den 1 maj 2019 började vi succesivt att ta över ansvaret för utredning av internetrelaterade dokumenterade sexuella övergrepp mot barn och har från den 1 september ansvaret att utreda dessa brott fullt ut i regionen.

Arbetsbeskrivning

Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem.

Utöver rollen som IT-forensiker är du även sektionens resurs för att genomföra yttre utredningsåtgärder som ex. verkställa beslut om frihetsberövande, hämtning till förhör, husrannsakningar, förhör ute på plats m.m. Dessa arbetsuppgifter är kopplade till dina polisiära befogenheter.

Genom ditt arbete kommer du bli exponerad för material som kan vara stötande och obehagligt. Därför ställs det särskilda krav på förmåga att hantera sådana situationer professionellt med fokus på utredningen och verksamhetens mål. Det förekommer även att IT-forensiker får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör.

Den snabba teknikutvecklingen i samhället är en särskild utmaning för verksamheten och ställer krav på ett intresse att följa och förstå denna. Det förutsätts även att du håller dig uppdaterad med aktuell lagstiftning och regelverk.

Vi vill rekrytera dig som har ambition och förutsättningar att bli en vass IT-forensiker. Du står själv för intresse, vilja, engagemang och de rätta personliga egenskaperna som behövs för denna viktiga tjänst. Kontinuerlig handledning erbjuds och vi ger dig den utbildning och erfarenhet du behöver för att lyckas med uppdraget hos oss.

Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetens behov.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Vid utbildningsstart som lägst en kandidatexamen inom exempelvis IT-säkerhet, IT-forensik, data, programmering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Examen får vara högst två år gammal när du ansöker.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.

 • Det är meriterande om du har:
 • God kunskap om olika filsystem (t ex. NTFS, APFS, ext-familjen och exFAT)
 • Nätverkskunskaper (t ex. protokollet IP, adresstilldelning, NAT och PAT)
 • Kunskaper om analys av skadlig kod
 • Erfarenhet av eller kunskap om programmering t ex. i Python, Java, C#
 • Erfarenhet av Live Forensics

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen.
  Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:
polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är en trygg, stabil och flexibel person med gott omdöme. Arbetet innefattar i perioder höga arbetstoppar och du ska kunna hantera uppdrag med kort framförhållning, under tidspress och parallellt med andra uppdrag. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är analytisk och noggrann. Du har förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i nära samarbete internt med kollegor samt externt med andra parter. Vi ser även att du är kommunikativ, du har god förmåga att kunna sammanställa och föredra information på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Marina Landerup, Gruppchef
073-067 06 52
marina.landerup@polisen.se

Caroline Ek, HR-konsult
070-286 58 77
caroline.ek@polisen.se

Ulla Berggren , HR-konsult
010-561 55 35
ulla.berggren@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Anders Karlsson 070-283 81 94, Seko Polisen Monica Veberg 0705-49 11 35 , SACO-S region Syd Carina Ivarsson 073-348 37 10, ST region Syd nås via polisens växel 11414

Övrig information

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. I ditt CV och/eller personliga brev ber vi dig beskriva hur du möter våra meriterande kvalifikationer. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan vecka 15 och vecka 18 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.
De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process.

Anställningsvillkor:
Under traineeprogrammet samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter avslutat traineeprogram, inklusive godkänd funktionsinriktad polisutbildning, samt godkänd aspirant och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Under traineeprogrammet och aspirantutbildning utgår fast lön på 29.000 kr/månaden.
Efter avslutat traineeprogram, godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.
Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av traineeprogrammet och den funktionsinriktade polisutbildningen.

Arbetsort: Under den verksamhetsförlagda utbildningen är du placerad i Malmö eller Helsingborg. Studierna under den funktionsinriktade polisutbildningen sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på Malmö Universitet. Önskemål kring annat lärosäte kan inte lämnas.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 23 februari 2023. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En tillsvidareanställning hos Polismyndigheten kommer att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg