Traineeprogram: Drömmer du om att bli kriminaltekniker och polis? Se hit!

Organisation

Polisregion Bergslagen

Kommun

Län

Utlyst

25 januari 2023

Ansök senast

24 februari 2023

Referensnummer

C122460/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Drömmer du om att bli polis? Då har vi en spännande nyhet för dig! Under våren 2023 kommer Polismyndigheten rekrytera kriminaltekniker till vårt traineeprogram i Örebro, Karlstad eller Falun. Under traineeprogrammet kommer du att gå vår funktionsinriktade polisutbildning för att sedan arbeta som kriminaltekniker med polismans befogenheter.

Om traineeprogrammet
Augusti 2023 är starten för dig som blir antagen till traineeprogrammet. Du kommer från start att vara anställd på Polismyndigheten. Traineeprogrammet börjar med en verksamhetsförlagd introduktion som pågår på heltid de första fyra månaderna därefter fortsätter din anställning vid den funktionsinriktade polisutbildningen under sammanlagt ett år, följt av en aspirantutbildning på sex månader. Efter avslutat traineeprogram inklusive godkänd funktionsinriktad polisutbildning och godkänd aspirant samt säkerhetsprövning, anställs du som polisassistent med funktion kriminaltekniker.

För att bli kriminaltekniker tillkommer ytterligare kriminaltekniska studier som genomförs i regionen samt grundutbildning för kriminaltekniker som genomförs i Linköping.

Syftet med traineeprogrammet är att erbjuda dig en bra introduktion och en bred kunskap inom den verksamhet där du blir placerad. Traineeprogrammet har som mål att stötta din fortsatta personliga utveckling och yrkesmässiga karriär. Du får även en god möjlighet att börja bygga upp ditt personliga nätverk då du under traineeperioden skapar många värdefulla kontakter.
Under traineeprogrammet varvar vi praktik, studiebesök och utbildning både internt och externt. Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.

Som anställd på Polismyndigheten är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Våra system används i polisernas vardag dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Om den funktionsinriktade polisutbildningen
Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, varför utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har lön från Polismyndigheten under utbildningen. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt.
Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma polisexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen
Polisregion Bergslagen är organiserad i tre polisområden: Dalarna, Värmland och Örebro som tillsammans är indelade i elva lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner. Utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av grov brottslighet, brottsofferarbete och kriminalteknik. Den forensiska sektionen har som uppdrag att genomföra kriminaltekniska under-sökningar av bland annat platser och fordon vid grova brott. Dessutom ska sektionen hantera spår och gods som inkommer, bidra med råd och information inför forensiska undersökningar samt ansvara för kriminalteknisk beredskap.

Möjliga placeringar för funktionen är: Örebro, Karlstad eller Falun.
Du anger önskemål om placering i enkäten vid ansökan.

Arbetsbeskrivning

Arbetet innebär att utföra brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området men med fokus på grova brott såsom våldsbrott, sexualbrott, bränder mm. Det kan innebära att du kommer att kunna utsättas för obehagliga situationer och miljöer. En brottsplatsundersökning innebär att man som kriminaltekniker säkrar föremål och spår parallellt med noggrann dokumentation av platsen, det vill säga vad man iakttar och vad man gör.
Brottsplatsundersökningen kan sedan följas av fortsatta undersökningar inne på den forensiska stationen, varefter man redovisar allt man gjort i ett undersökningsprotokoll. Arbetet bedrivs i nära samarbete med förundersökningsledare, utredare och sakkunniga såsom handläggare vid NFC och Rättsmedicinalverket. Du ska därför kunna hålla ärendeföredragningar för dessa samt kunna vittna vid rättegång vid behov.

Det kan även tillkomma allmänna polisiära arbetsuppgifter efter verksamhetensbehov.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Vid utbildningsstart som lägst en kandidatexamen inom exempelvis kemi, biologi, brand, el, arkeologi/osteologi eller annan naturvetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Examen får vara högst två år gammal när du ansöker.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat

 • Det är meriterande om du även har:
 • Avslutad och godkänd masterexamen med forensisk vetenskap som huvudområde
 • Övriga högskolepoäng inom kriminologi eller juridik
 • Arbetslivserfarenhet från kvalitetsarbete/ledningssystem

 • Sökande måste även uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:
 • Särskild behörighet för polisutbildningen

 • Mer information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen hittar du här:
  polisen.se/om-polisen/bli-polis/ansoka-till-polisutbildningen/antagningskrav-till-polisutbildningen/

  Personliga egenskaper
 • Mycket god samarbetsförmåga, är ödmjuk och har en vilja att utvecklas
 • Förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån undersökningsresultat
 • Strukturerad och har förmåga att göra prioriteringar
 • Flexibel och kan ta dig an utmaningar med bibehållet arbetssätt
 • Praktiskt lagd

Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet

Kontaktpersoner

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Elin Nygård, Gruppchef
elin.nygard@polisen.se

Har du frågor om den funktionsinriktade polisutbildningen eller om funktionen efter genomförd och godkänd aspirant är du välkommen att kontakta: Anna Hell, Gruppchef
anna.hell@polisen.se

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Sofia Brus Thorin
sofia.brus-thorin@polisen.se

Övrig information

Arbetsort: Örebro, Karlstad eller Falun.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen är du placerad i Örebro, Karlstad eller Falun.
Studierna under den funktionsinriktade polisutbildningen sker mestadels på distans med ca 14 så kallade närstudieveckor som är obligatoriska och sker på plats på antingen Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet eller Södertörns högskola i Stockholm. Önskemål kring lärosäten kan inte lämnas utan man blir placerad.
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Under den verksamhetsförlagda introduktionen arbetar du dagtid med flex. Under utbildningen har du schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildning arbetar du veckoplanerad arbetstid (VP 5:2) med flex. Detta innebär att det även kan förekomma kvälls- och/eller helgarbete. Verksamhetsbehovet styr. Även beredskap kan förekomma i funktionen.
Tillträde: Den verksamhetsförlagda introduktionen startar under den senare delen av augusti 2023 och den funktionsinriktade utbildningen startar sedan vecka 3 januari 2024.
Funktion och placering: Under traineeprogrammet anställs du som handläggare. Efter avslutat traineeprogram, med godkänd utbildning och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning erbjuds du en anställning som polisassistent med funktion som kriminaltekniker med placering vid: Forensiska sektionen.

Sökande som får anställning kommer utbildas till polis i enlighet med Funktionsinriktad polisutbildning (Polisförordning 2014:1104 samt Förordning om utbildning till polisman 2014:1105). I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24 februari 2023.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig kontakta ansvarig HR-konsult. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En tillsvidareanställning hos Polismyndigheten kommer att inledas med en provanställning om sex månader.

Rekryteringsprocessen tidsplan:
Ett första urval kommer att göras efter sista ansökningsdagen. Urvalet kommer att baseras på inkomna ansökningshandlingar. I ditt CV och/eller personliga brev ber vi dig beskriva hur du möter våra meriterande kvalifikationer. Kandidaterna som bedöms som mest meriterade blir kontaktade för att genomföra en telefonintervju. Urvalet av kandidater som går vidare efter telefonintervjun blir aktuella för att genomföra prövningar vid Plikt och prövningsverket. Det är samma prövningsförfarande som till ordinarie polisutbildningen. Prövningarna kommer att genomföras mellan ca vecka 15 och vecka 18 på Plikt- och prövningsverkets kontor, antingen i Malmö eller Stockholm.
De som blir godkända på prövningarna kommer därefter att bli inbjudna till en anställningsintervju till sökt funktion. Under intervjun ges mer information om fortsatt process, tester kan komma att genomföras.

Anställningsvillkor:
Under traineeprogrammet samt aspirantutbildningen får du en tidsbegränsad anställning. Efter avslutat traineeprogram, inklusive godkänd funktionsinriktad polisutbildning, samt godkänd aspirant och säkerhetsprövning övergår din anställning till en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Under traineeprogrammet och aspirantutbildning utgår fast lön på 29.000 kr/månaden.
Efter avslutat traineeprogram, godkänd utbildning, godkänd aspirantutbildning och säkerhetsprövning görs en individuell lönesättning utefter funktion.
Är du anställd inom Polismyndigheten behåller du din nuvarande anställning och dina anställningsförmåner och får ett tillfälligt placeringsbeslut under genomförandet av traineeprogrammet och den funktionsinriktade polisutbildningen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg